ADS


Breaking News

"ชาวลาดกระบัง 15/2-3" เดือดร้อน!! ร้องขอความช่วยเหลือ "มูลนิธิดาวเหนือ"

"ชาวลาดกระบัง 15/2-3" สุดทน!! ร้องขอความช่วยเหลือ "มูลนิธิดาวเหนือ"

     เมื่อวันที่  28 มกราคม 2567 เวลา 12:00 น. ว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บำรุงวงศ์ ทนายความจากกลุ่มทนายใจดี พร้อมด้วย "มาดามส้ม" ดร.พิมไหมทอง ศักดิพัตโภคิน หัวหน้าพรรครุ่งเรือง ได้ลงพื้นที่เขตลาดกระบังซอย 15/2 และ 15/3 เพื่อรับเรื่องร้องเรียนจากชาวบ้านในโครงการชุมชนอาคารพาณิชย์หลังธนาคาร.... สาขาลาดกระบัง กรณีชาวบ้านร้องเรียนว่าเจ้าของโครงการหรือเจ้าของที่ดินเดิมได้เรียกคืนที่ดินภาระจำยอมนำไปสร้างที่จอดรถและเรียกเก็บเงินจากผู้อยู่อาศัยในโครงการซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2534 นั้นไม่เคยมีการเรียกเก็บเงินค่าจอดรถจากผู้อาศัยหรือผู้ซื้อโครงการแต่อย่างใด เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นมาประมาณ 6 เดือนก่อนหน้านี้

     โดยเข้ามาปักหมุดในพื้นที่ถนนทางเข้าออกซอยเดิมทำให้ถนนเข้าออกซอยแคบลงและมีการจอดรถกีดขวางทางเข้าออกเรื่อยมาทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนทั้งที่ที่ดินดังกล่าวมีการจดทะเบียนภาระจำยอมไว้ถูกต้องและยังมีการติดป้ายห้ามบุกรุกในพื้นที่ภาระจำยอมดังกล่าวไม่ให้ผู้อยู่อาศัยในชุมชนอาคารพาณิชย์ดังกล่าวใช้ประโยชน์ได้หากไม่มีการชำระค่าเช่าพื้นที่ 

     จากการลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงและรับมอบเอกสารหลักฐานได้แก่โฉนดที่ดินและผังพื้นที่ระหว่างของกรมที่ดินเขตลาดกระบัง เบื้องต้นว่าที่ร้อยตรีชัชวาลย์ บำรุงวงศ์ พบว่าในโฉนดที่ดินตามที่ชาวบ้านได้ไปคัดมานั้นมีการจดทะเบียนภาระจำยอมกันอยู่จริงและสิทธิในการใช้ที่ดินภาระจำยอมนั้น มิได้มีการยกเลิกการใช้หรือจดทะเบียนยกเลิกแต่อย่างใด การที่เจ้าของที่ดินเดิมหรือผู้ที่รับช่วงต่อมาดำเนินการจัดสรรที่ดินภาระจำยอมและแบ่งให้เช่านั้นจึงอาจเข้าข่ายไม่สุจริตและเป็นการละเมิดสิทธิ์ต่อผู้ซื้อโครงการแต่เดิมอันเกี่ยวเนื่องกับผู้บริโภคโดยตรง

     ดังนั้นกรณีดังกล่าวนั้นทางกลุ่มทนายใจดีและมาดามส้มจะได้ดำเนินกระบวนการสอบถามไปยังเจ้าของโครงการสำนักงานเขตและกรมที่ดินเพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงทั้งสองฝ่ายในทุกด้านเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านผู้อยู่อาศัยในชุมชนโครงการดังกล่าวทั้งนี้ยังกล่าวต่อไปว่าขอให้ทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นผู้อยู่อาศัยผู้ซื้อโครงการและเจ้าของที่ดินโปรดคำนึงถึงด้านคุณธรรมเป็นสำคัญเพื่อให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขและไม่เกิดการกระทบกระทั่งและฟ้องร้องกันเกิดขึ้นในอนาคตต่อไป...