ADS


Breaking News

วิริยะประกันภัย เร่ง “มอบสินไหมทดแทน” ประกันภัยขนส่งสินค้า

     นายสรายุทธ พุ่มศรี ผู้จัดการฝ่ายประกันภัย Non-Motor ด้านรถยนต์ บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) มอบสินไหมทดแทน “กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง” มูลค่า 5,865,420.56 บาท แก่ บริษัท เอกวัฒน์ ทรานสปอร์ต จํากัด โดยมีนางเด่นดวง เสามั่น กรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเอกวัฒน์ทรานสปอร์ต อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ