ADS


Breaking News

ETDA Launchpad Program 2022 ผนึกองค์กรชั้นนำยกระดับ SMEs ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

ETDA จับมือองค์กรชั้นนำเปิดตัวโครงการ ETDA Launchpad Program 2022
ผสานความร่วมมือขับเคลื่อน SMEs ไทยด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
     กรุงเทพฯ 18 เมษายน 2565 – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (สพธอ.) หรือ ETDA กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เปิดตัวโครงการ “ETDA Launchpad 2022” ภายใต้แนวคิด “Fuel Your Drive Transforms Your Business an Exclusive Evening Inclusive Technology Driven SMEs Community” ในงาน An Exclusive Evening with ETDA  ที่เป็นการรวมตัวระหว่างองค์กรและเครือข่ายพันธมิตรสำคัญ มุ่งหวังให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ (Business Matching) พร้อมผลักดันให้ภาคธุรกิจ e-Commerce และธุรกิจ SMEs นำเทคโนโลยีไปใช้งานจริง และสามารถทรานสฟอร์มองค์กรสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
     ดร.ชัยชนะ มิตรพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ ETDA (Electronic Transactions Development Agency) ได้กล่าวในงานเปิดตัวโครงการ ETDA Launchpad Program 2022 ว่า เทคโนโลยีดิจิทัล มีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถทรานสฟอร์ม แต่ต้องไม่ลืมว่า ในโลกของธุรกิจดิจิทัลนั้นมีสิ่งที่ควบคุมอยู่ ซึ่งก็คือ “กฎ” ที่จะมาพร้อมกับคำว่า “ดูแล” ไม่ว่าในมุมของการผลักดันการดำเนินงานในด้าน Digital ID Framework, Digital Service Platform และมาตรฐานการดำเนินงานเพื่อสนับสนุนทั้งในภาครัฐ และอุตสาหกรรมต่าง ๆ ซึ่งกฎหรือแนวทางต่าง ๆ เหล่านี้ เป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการทุกราย ทั้งที่เป็นธุรกิจ SMEs, ธุรกิจ e-Commerce จะต้องเรียนรู้ เข้าถึงได้และนำไปใช้งานได้จริง โดยเฉพาะนำไปสู่ความร่วมมือกันระหว่างองค์กรธุรกิจด้วยกัน เพื่อให้เกิดการขยับขยายความร่วมมือด้านต่าง ๆ ไปสู่ระดับภูมิภาคและระดับประเทศในทุกมิติ ที่จะส่งผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลในภาพรวม และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
     ทั้งนี้ โครงการ “ETDA Launchpad 2022” เป็นอีกหนึ่งในโครงการสำคัญของ ETDA ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อผสานความร่วมมือจากทุกองค์กรทั้งหน่วยงานรัฐและภาคเอกชนด้วยการหารือเพื่อสานต่อการดำเนินงานเพื่อพัฒนา SMEs ไทยให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลไปประยุกต์ใช้ จึงนำเสนอโครงการ ETDA Launchpad ที่มีเป้าหมาย เพื่อส่งเสริมศักยภาพของ SMEs ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาจาก Service Provider ที่อยู่ในเครือข่ายของเราและเตรียมพร้อมสำหรับการขยายเครือข่ายสำหรับองค์กรที่สนใจ ขณะเดียวกันเป็นการส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง SMEs กับ Service Provider และสร้างการรับรู้ต่อบทบาทการทำงานของ ETDA ที่ปลายทางสู่ Communities หรือการรวมตัวของกลุ่มผู้ประกอบการไทยให้เกิดเป็น Business Ecosystem รวมทั้งการสนับสนุนการนำไปเทคโนโลยีดิจิทัลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในกระบวนการดำเนินงานสำหรับทุกภาคส่วน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานและยกระดับศักยภาพด้านแข่งขันของประเทศในภาพรวมให้สูงขึ้น
     โดยการจัดงาน ETDA Launchpad 2022 ที่จัดขึ้นระหว่างเดือนมีนาคม – กรกฎาคม 2565 ในครั้งนี้ มีกิจกรรมที่หลากหลายที่จะร่วมกันคิด ร่วมทำเพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนในอนาคต ที่เปิดโอกาสให้กับทุกองค์กรที่สนใจ โดยกิจกรรมจะมีทั้งในส่วนของ  Exclusive Activity จากเหล่ากูรูที่จะมาช่วยแนะนำเคล็ดไม่ลับในการเพิ่มศักยภาพองค์กร ในหลากหลายมิติ มี Tech Highlight ที่เปิดเวทีชวน Service Providers ร่วมพูดคุยถึงประเด็นปัญหาต่าง ๆ และวิธีการแก้ไขผ่าน Digital Service และ Use case ที่เกิดขึ้นจริง การจัด ETDA Consulting Clinic จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงที่มาช่วยปลดล็อกทุกปัญหาในการเปลี่ยนผ่านการทำงานสู่โลกอนาคต การมี Tech Market พื้นที่ที่เปิดโอกาสให้ Service Providers ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการกับผู้ใช้บริการอย่างกลุ่มเอ็สเอ็มอีได้โดยตรงสู่การเกิด Business Matching โดยทุกกิจกรรมในงานจะก่อให้เกิด Community ของการทำงานร่วมกันกับทุกภาคส่วนควบคู่กันไปด้วย
     “การทรานสฟอร์มสู่องค์กรดิจิทัลไม่ได้สำเร็จได้จากคน ๆ เดียว แต่สามารถเกิดขึ้นได้จากทีมเวิร์ค และการไว้วางใจซึ่งกันและกัน และในโอกาสนี้ ขอเชิญชวนองค์กรที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ช่วง เดือนเมษายน 2565 นี้ ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับ Beyond Ads รวมถึงวิธีการสร้างรายได้กับธุรกิจ e-Commerce เรื่องของ Tech Market  โดยคาดว่าจะมีผู้ประกอบการ e-Commerce เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่า 50 ราย ซึ่งการสร้าง ETDA’s community เชื่อว่าจะเป็นประโยชน์นำไปสู่ไอเดียใหม่ ๆ จากแนวร่วมคนที่มีแนวคิดเหมือนกันที่ได้มาทำกิจกรรมภายใต้โครงการ ETDA Launchpad 2022 ในที่สุด” ดร.ชัยชนะกล่าวทิ้งท้าย
     ผู้ที่สนใจสามารถติดตามรายละเอียดโครงการฯเพิ่มเติมได้ทาง Facebook fan page ETDA ได้ที่ Link  : https://www.facebook.com/ETDA.Thailand