ADS


Breaking News

ยูโอบี มอบชุดแรกรับผู้ป่วย 3,000 ชุด แก่ศูนย์พักคอย 3 แห่ง ดูแลผู้ป่วยโควิด-19

ยูโอบี ประเทศไทย มอบชุดแรกรับผู้ป่วย 3,000 ชุดให้แก่ศูนย์พักคอย 3 แห่งเพื่อใช้ในการรองรับและดูแลผู้ป่วยโควิด-19  
     กรุงเทพฯ, 18 เมษายน 2565 – ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย ขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วย    โควิด-19 ส่งมอบชุดแรกรับผู้ป่วยที่ประกอบด้วยอุปกรณ์เครื่องใช้ส่วนตัวที่จำเป็น จำนวน 3,000 ชุดให้แก่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19  ที่เข้ารับการรักษาตัวในศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 3 แห่งในกรุงเทพมหานคร โดยชุดแรกรับประกอบด้วยหน้ากากอนามัย เจลแอลกฮอล์ขนาดเล็ก เจลอาบน้ำ ยาสีฟัน แปรงสีฟันและน้ำดื่ม
     ในช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา พบจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่มีอาการไม่รุนแรงเพิ่มมากขึ้นในเขตกรุงเทพฯ ทำให้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ (Community Isolation) ให้เป็นสถานที่รองรับการแยกผู้ป่วยโควิด-19 ที่มีอาการไม่มากหรือไม่แสดงอาการออกจากครอบครัวหรือชุมชนมาอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างเหมาะสม โดยจากข้อมูลของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข คาดว่าจำนวนผู้ติดเชื้อโควิด-19 อาจเพิ่มสูงถึงวันละ 100,000 รายในช่วงวันหยุดยาวสงกรานต์นี้
     นายตัน ชุน ฮิน กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารยูโอบี ประเทศไทย กล่าวว่า “เราตระหนักดีว่าช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาแห่งความยากลำบากของผู้ที่ติดเชื้อโควิด-19 และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์พักคอยที่คอยดูแลผู้ป่วยระหว่างเข้ารับการรักษาอย่างเหน็ดเหนื่อย เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการได้มีส่วนร่วมสนับสนุนชุมชนแม้เพียงเล็กน้อยของเราจะช่วยแบ่งเบาภาระของสำนักงานเขตที่ต้องบริหารจัดการและดูแลศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ ซึ่งจะทำให้พวกเขาสามารถจัดสรรการดูแลผู้ป่วยได้อย่างเต็มที่”
     การบริจาคชุดแรกรับผู้ป่วย 3,000 ชุดในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งภายใต้โครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ เพื่อช่วยลูกค้า ชุมชนและสังคมในการบรรเทาผลกระทบจากโควิด-19 ของกลุ่มธนาคารยูโอบี โดยธนาคารได้มอบให้แก่ผู้ป่วยโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษา ณ ศูนย์พักคอยเพื่อส่งต่อ 3 แห่งในเขตสาทร คลองเตยและภาษีเจริญ 
     นับตั้งแต่การระบาดของโควิด-19 ธนาคารยูโอบี ประเทศไทยได้ให้การช่วยเหลือลูกค้าและชุมชนผ่านโครงการ#รวมใจสู้ไปพร้อมคุณ โดยในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อนพนักงานยูโอบีและลูกค้าธนาคารได้รวมใจกันระดมทุนได้เกือบ 10 ล้านบาทเพื่อดูแลชุมชนในช่วงเวลาแห่งความยากลำบาก โดยมีการมอบเงินให้กับ 5 โรงพยาบาลหลักในต่างจังหวัด เพื่อนำไปสนับสนุนการซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่มีความจำเป็นในการดูแลรักษาผู้ป่วย และมอบให้แก่สภากาชาดไทยเพื่อนำไปซื้อชุดอุปกรณ์ยังชีพและของใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน ในการดูแลผู้ยากไร้จำนวนเกือบ 8,000 คนที่ต้องกักตัวที่บ้านตามมาตรการป้องกันโควิด-19