ADS


Breaking News

นักสังคมสงเคราะห์ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ พม. เร่งลงพื้นที่ประเมินความช่วยเหลือและเยียวยาบ้านไฟไหม้ ซ.อิสรภาพ 27

พม.โดย กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ส่งนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่ประเมินความช่วยเหลือและเยียวยาบ้านไฟไหม้ซอยอิสรภาพ 27
   วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม 2565 เวลา 10.47 น. เกิดเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนประชาชนลักษณะเป็นชุมชนปลูกติดกันหลายหลัง ซอยอิสรภาพ 27 ถนนอิสรภาพ แขวงวัดท่าพระ เขตบางกอกใหญ่ เจ้าหน้าที่สถานีดับเพลิงและกู้ภัยธนบุรีระงับเหตุไฟไหม้ได้แล้ว
     นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ มอบหมายนักสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่เกิดเหตุ และระดมกำลังให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน จากการลงพื้นที่ พบว่า บ้านเรือนประชาชนไหม้ จำนวน 2 หลังคาเรือน ได้แก่ บ้านเลขที่ 3/96 และบ้านเลขที่ 3/100 มีผู้ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อย จำนวน 1 ราย ซึ่งหน่วยปฐมพยาบาลได้ทำการรักษาปฐมเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว และบ้านที่ประสบเหตุเพลิงไหม้ เป็นของประธานชุมชน ซึ่งอยู่ระหว่างการดำเนินการลงบันทึกประจำวัน และแจ้งสำนักเขต ทั้งนี้ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ได้ดำเนินการให้การช่วยเหลือเป็นถุงยังชีพ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้น และให้การช่วยเหลือเป็นเงินสงเคราะห์ครอบครัวฯ ต่อไป