ADS


Breaking News

ดร.ซก ซกกรัดทะยา ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จ เตโช ฮุน เซน นายกฯกัมพูชา ร่วมงาน "Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket"

ดร.ซก ซกกรัดทะยา (ดร.แซม) ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จ เตโช ฮุน เซน นายกรัฐมนตรีกัมพูชา ร่วมงาน "Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket" 
     วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เกาะภูเก็ต บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทริมชายหาดในจังหวัดภูเก็ต  การเฉลิมฉลองวันปีใหม่โลกเรียกว่า "Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket" ซึ่งมีการแสดงคอนเสิร์ตระดับนานาชาติโดยเพลงอุปรากรชาวอิตาลี ชื่อดังของ Andrea Bocelli พร้อมทั้งจุดพลุดอกไม้ไฟอันตระการตากว่า 20,000 ดอก
     บรรยากาศอบอุ่น จากการต้อนรับของ นายยุทธศักดิ์สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย 

     เกาะภูเก็ต ประเทศไทย ภูเก็ตเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมรีสอร์ทขนาดใหญ่ Sri Pasnwa & Blue Lagoon Resort ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวชายฝั่งและมีนวัตกรรมสูงสำหรับที่พักและนันทนาการที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว  นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์บางประการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19
      ในโอกาสนี้  ดร. ซก ซกกรัดทะยา หรือดร.แซม ยังได้แนะนำนักธุรกิจท่องเที่ยวไทยเกี่ยวกับศักยภาพของการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ซึ่งอุดมไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  และยังได้ร่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่กัมพูชา
     ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จ เตโช ฮุนเซน บอกกับนักธุรกิจท่องเที่ยวไทยว่า เป็นโอกาสที่ดีหากมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจหรือลงทุนในการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา  พร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเดินทางเยือนกัมพูชาและแสวงหาโอกาสการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา อีกด้วย