ADS


Breaking News

นายกฯ ปลื้ม! ความก้าวหน้าโครงการดาวเทียม และศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ ที่จิสด้า ของ อว.

นายกฯ ตรวจเยี่ยมความก้าวหน้าโครงการดาวเทียม และศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ ที่จิสด้า ของกระทรวง อว. 
     (17 กันยายน 2564) “ขอบคุณ อว. ขอบคุณจิสด้า ขอบคุณ ส.ส.  ขอบคุณทุกคน ถ้าเราไม่ร่วมมือวันนี้ ไปไม่ได้ มันจะติดอยู่เหมือนเดิม เรากำลังจะสร้างประวัติศาสตร์วันข้างหน้าของพวกเรา เราต้องภูมิใจที่อยู่ในดินแดนสุวรรณภูมิ ดีที่สุดในโลกแล้ว” พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

นายกฯ ชมความก้าวหน้าสถานีดาวเทียม เตรียมยกระดับไทยเข้าสู่ Global value chains ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม
วันนี้ นายกรัฐมนตรี ได้ไปตรวจเยี่ยมสถานีดาวเทียมและศูนย์กลางขับเคลื่อนอุตสาหกรรมอวกาศ (GISTDA) โครงการอุทยานรังสรรค์นวัตกรรมอวกาศ (SKP) ในพื้นที่เขตส่งเสริมอุตสาหกรรมและนวัตกรรมดิจิทัล (EECd) เพื่อติดตามการวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง
"ขอให้พัฒนาต่อไปอย่าหยุดการพัฒนา การใช้เทคโนโลยีมาช่วยประมวลผล จะช่วยให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เตรียมพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงก้าวเข้าสู่สังคมดิจิทัล นำพาประเทศเดินหน้าพัฒนาสู่ประเทศที่มั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืนตลอดไป"
ความก้าวหน้าของโครงการดังกล่าว สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นของต่างประเทศต่อนโยบายและศักยภาพด้านอวกาศของไทยในพื้นที่ EEC
โดยจะกลายเป็นฐานสำคัญในการขยายธุรกิจเทคโนโลยีขั้นสูงในด้านอุตสาหกรรม และบริการที่เกี่ยวกับอวกาศ รวมทั้งการเป็นจุดศูนย์รวมในการเชื่อมต่อกับอุตสาหกรรมอวกาศในภูมิภาค นำประเทศไทยเข้าสู่ Global value chains ด้านอวกาศอย่างเป็นรูปธรรม
อ่านเพิ่มเติม คลิก https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/45925