ADS


Breaking News

ล้นหลาม! NT Cloud ผนึก AWS จัดสัมมนา AWS Outpost หนุนองค์กรไทยใช้ Hybrid Cloud

NT ร่วมกับ AWS จัดสัมมนาให้ความรู้บริการ AWS Outpost หวังขับเคลื่อนการใช้งาน Hybrid cloud ในประเทศไทย เผยการตอบรับดีทั้งภาครัฐ-เอกชน

      บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) (NT)  ร่วมกับ Amazon Web Services (AWS) จัดสัมมนาออนไลน์  “AWS+NT 103: NT Cloud Managed Services on AWS Outpost”  โดยวิทยากรจาก AWS และ NTให้ความรู้แก่ลูกค้าและบุคลากรไอที ในการนำองค์กรก้าวสู่ประสบการณ์ Hybrid cloud จากการทำงานร่วมกันอย่างสมบูรณ์แบบของบริการ Cloud ในประเทศและ Cloud ระดับโลกของ AWS

       ดร.ยุทธศาสตร์  นิธิไพจิตร ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า NT  กล่าวว่า  NT ได้ร่วมกับ AWS เปิดตัวบริการ AWS outpost เป็นแห่งแรกในอาเซียนเมื่อปลายปี 2563 ภายใต้แบรนด์  “NT Cloud powered by AWS”  ทั้งนี้ในสถานการณ์โควิด-19 ซึ่งไม่สามารถจัดกิจกรรมการตลาดได้เต็มที่  ในช่วงปีแรก NT cloud  จึงมุ่งเน้นให้ความรู้ลูกค้าผ่านสัมมนาออนไลน์อย่างต่อเนื่องเพื่อขับเคลื่อนการใช้ Hybrid cloud  ในประเทศไทย โดยล่าสุดเป็นการจัดสัมมนาครั้งที่ 3  ซึ่งเน้นให้ความรู้ทางเทคนิคของบริการทั้ง 4 รูปแบบ ได้แก่ AWS Outpost บริการหลักติดตั้งอยู่ที่ NT Data Center เพื่อให้ลูกค้าในประเทศได้ทำงานผ่าน AWS Outposts ช่วยให้การเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเร็วขึ้นและสามารถเก็บข้อมูลในประเทศไทย   พร้อมด้วยบริการเสริม AWS Professional Serviceในการให้คำปรึกษาออกแบบระบบCloud ที่เหมาะสมและคุ้มค่าสูงสุดสำหรับแต่ละองค์กร  AWS Managed Service บริหารดูแล และจัดการระบบไอทีพื้นฐานให้กับองค์กรแบบครบวงจร  รวมถึง AWS Direct Connect บริการเชื่อมโยงวงจรสื่อสารข้อมูลผ่านเครือข่ายPrivate Network ของ NT เข้ากับ AWS Direct Connect Locations ซึ่งรวดเร็ว ปลอดภัย และมีเสถียรภาพสูง

      จากการสัมมนาที่ผ่านมา AWS outpost  ได้รับการตอบรับที่ดีจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน  เนื่องจากสามารถตอบโจทย์การใช้งาน Cloud ที่ความหน่วงต่ำ (Low latency) และให้ประสบการณ์ใช้งาน Hybrid Cloud เต็มรูปแบบอย่างแท้จริง สามารถใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพต่างๆได้ครบครัน บน Public cloud ของ AWS  โดยเฉพาะอย่างยิ่งคุณสมบัติของ AWS Out post ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลในประเทศไทยสอดคล้องกับนโยบายข้อมูลภาครัฐ ปัจจุบันจึงเริ่มมีการใช้งาน AWS outpost ในหน่วยงานภาครัฐ  อาทิ  หน่วยงานด้านการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่ติดต่อใช้บริการแล้ว  ขณะที่ภาคเอกชนหลายองค์กรที่ใช้บริการ Cloud ของ AWS อยู่เดิมและมีลูกค้าภายในประเทศเป็นหลัก ได้หันมาให้ความสนใจการใช้งาน AWS outpost เช่นกัน  โดยการเก็บข้อมูลในประเทศทำให้สามารถลดต้นทุนการรับ-ส่งข้อมูล(Data Transfer) ได้ทันทีและยังคงใช้งานบริการต่างๆ ของ AWS ได้ปกติ  อีกทั้งได้ความเร็วการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตเต็มประสิทธิภาพยิ่งขึ้น   โดย NTมุ่งเน้นภาครัฐเป็นกลุ่มเป้าหมายหลัก 60% และเอกชน 40%

    ทั้งนี้  AWS Out post เป็นเสมือนส่วนต่อขยายของ AWS public cloud โดยเปิดให้บริการ Hybrid cloud ในหลายประเทศทั่วโลกและได้รับความเชื่อมั่นในระดับสูง สำหรับ AWS outpost ในประเทศไทย ตั้งอยู่ที่ NT Data Center เชื่อมตรงกับ AWS Region ในประเทศสิงคโปร์ ซึ่งสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างสมบูรณ์แบบ ช่วยให้ผู้ใช้เข้าถึงความสามารถของ AWS public cloud ในลักษณะ on premise โดยสามารถใช้บริการในรูปของ Managed service จาก NT หน่วยงานองค์กรที่สนใจสามารถติดต่อใช้บริการได้ที่ฝ่ายธุรกิจคลาวด์และบิ๊กดาต้า  โทร 0-2104-4926-7 รายละเอียดเพิ่มเติมที่  www.iris.cloud/aws  และติดตามลิงก์ด้านล่างเพื่อรับชมคลิปสัมมนา  AWS+NT  ย้อนหลังทั้ง 3 ครั้งได้ทาง youtube    

ครั้งที่ 1    "AWS+NT 101 พื้นฐานการใช้คลาวด์สาหรับทุกองค์กร”
ลิงก์สัมมนา >> https://www.youtube.com/watch?v=1FAOtGfRxmI 

ครั้งที่ 2    "AWS+NT 102 "เจาะลึกถึงแก่นของ AWS Outposts พร้อมศึกษา Case Study จากของจริง"
ลิงก์สัมมนา >> https://www.youtube.com/watch?v=GKrXPSJDG7U   

ครั้งที่ 3  “AWS+NT 103: NT Cloud Managed Services on AWS Outpost” 
ลิงก์สัมมนา >> https://www.youtube.com/channel/UCetJ1Np9yswpsibJ0cxsJrA