ADS


Breaking News

สำนักงานสลากฯ ผนึก "เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์" มอบป๊อปคอร์นเป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด ม.หอการค้าไทย

สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ มอบป๊อปคอร์นเพื่อเป็นกำลังใจให้บุคลากรการแพทย์ และอาสาสมัคร ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

        คุณสุพิชญา นิทัศน์วรกุล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร เป็นตัวแทนสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ร่วมกับ คุณสุรเชษฐ์ อัศวเรืองอนันต์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายสื่อโฆษณา บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) มอบป๊อปคอร์นจำนวน 250 ชุด เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการส่งมอบความห่วงใย และคำขอบคุณ ตลอดจนเป็นกำลังใจให้แก่บุคลากรการแพทย์ และอาสาสมัคร ในการให้บริการฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้กับประชาชน และป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนโควิด-19 เพื่อประชาชน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย โดยมี ผศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เป็นผู้รับมอบ 

        อย่างไรก็ตามในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ยังมีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นส่งผลกระทบต่อสภาวะเศรษฐกิจ, สุขภาพอนามัยของประชาชน และระบบสาธารณสุข ทำให้แพทย์ พยาบาล, บุคลากรการแพทย์ และอาสาสมัคร ซึ่งเปรียบเสมือนด่านหน้าในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อดูแลผู้ป่วยและผู้ที่มีความเสี่ยงสูง ต้องทำงานอย่างหนักในการต่อสู้กับโรคดังกล่าว 

   
    ทั้งนี้สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล และ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ขอส่งกำลังใจให้ทุกท่านที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่อย่างหนัก เพื่อให้ประชาชนคนไทยผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยเร็ว