ADS


Breaking News

วันนี้ 20 ส.ค.ไทยมีผู้หายป่วยโควิดกลับบ้าน 20,478 ราย มากกว่าผู้ติดเชื้อใหม่ที่มี 19,851 ราย

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19
ณ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 19,851 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 1,009,710 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 16,125 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 325 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  10 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  3,391 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 223,381 ราย) 
เสียชีวิตรวม 8,826 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 240 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 795,805 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 20,478 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 205,079 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
19,516 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(4,181) ปริมณฑล (3,878) จังหวัดอื่น ๆ (11,457)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 10 ราย
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(1) ภูเก็ต(2) ปัตตานี(2) และ สระแก้ว(5)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศฝรั่งเศส 1 ราย
- จากประเทศอิสราเอล 2 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 210.8  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.10 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 188.7 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 89.53) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  154,917  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 643,112 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 32.3 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 37,312 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 31. 5 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.5
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 34 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 51 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 365,759  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 3,004 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 13,945 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 1,489,460 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 22,948  ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 87,723 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,747 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 11,313  ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 6,869  ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่  10,654  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 7,150 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม