ADS


Breaking News

พาณิชย์อุทัยธานี เร่งเคลื่อนขบวนรถโมบายพาณิชย์ ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี ได้ดำเนินตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฐ์ จัดโครงการรถโมบายพาณิชย์ ลดราคา! ช่วยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดอุทัยธานี โดยนำสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการครองชีพประชาชนในราคาประหยัดและถูกกว่าท้องตลาดโดยทั่วไป รวมถึงสินค้าชุมชนของพี่น้องเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ไปจำหน่ายผ่านรถโมบาย จำนวน 6 คัน ระยะเวลา 30 วัน (วันที่ 30 ก.ค.-28 ส.ค. 64) 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการฟื้นฟูกระตุ้นการบริโภคในประเทศ สร้างงาน สร้างรายได้ ให้กับประชาชนในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (covid-19 ) โดยนำสินค้าอุปโภค บริโภค ที่จำเป็นต่อการครองชีพ ในราคาต่ำกว่าท้องตลาด มาจำหน่าย โดยวิ่งไปในพื้นที่ ทุกอำเภอ ในจังหวัดอุทัยธานี โดยมีนายชัยรัตน์ บุญส่ง พาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานทำพิธีปล่อยรถโมบายพาณิชย์ ไปเมื่อวันที่ 30 ก.ค. 64 ที่ผ่านมา ณ สำนักงานพาณิชย์ จังหวัดอุทัยธานี

ขอเชิญพี่น้องประชาชน ไปใช้บริการได้ในจุดพื้นที่ใกล้บ้าน ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดจำหน่ายทุกจุด จะดำเนินการตามมาตรการ ป้องกัน Covid-19 (DMHTT) โดยเคร่งครัด โดยรถโมบายพาณิชย์ ทุกคัน ที่ออกไปจำหน่ายสินค้า จะปฏิบัติตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขเคร่งครัด โดย คนขับรถ, เจ้าหน้าที่จำหน่ายสินค้าทุกคน ต้องได้รับการตรวจเชื้อว่า ปลอดโควิด และมีการตรวจเชื้อซ้ำทุกสัปดาห์, มีการวัดอุณหภูมิ, สินค้าทั้งหมดในรถ, มีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อ, พนักงานคนขายต้องสวมหน้ากากอนามัย, ถุงมือ และ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ และ น้ำ ตลอดเวลา

การสั่งซื้อ จะไม่เปิดให้ผู้ซื้อ ไปเลือกหยิบสินค้าด้วยตนเอง แต่จะมีใบสั่งซื้อ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่ปลอดเชื้อ เป็นผู้จัดสินค้าใส่ถุง และส่งให้กับผู้ซื้อทุกคน เพื่อไม่ให้รถโมบายพาณิชย์ กลายเป็นแหล่งแพร่เชื้อโควิด สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี โทร. 056-970-144