ADS


Breaking News

“ลำไย ปันสุข...คืนสุข สู่ชุมชน ปี 2” ให้ทุกครั้งที่คุณซื้อ "ลำไย" เปลี่ยนเป็น "น้ำใจ" ให้ชุมชน

แม็คโคร จัดโครงการ “ลำไย ปันสุข...คืนสุข สู่ชุมชน ปี 2” ช่วยชาวสวนระบายผลผลิต พร้อมกระจายบุญซื้ออุปกรณ์การแพทย์สู้โควิด
     บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ช่วยชาวสวนลำไยระบายผลผลิต  พร้อมเชิญลูกค้าประชาชนร่วมทำบุญกับโครงการ “ลำไย ปันสุข...คืนสุข สู่ชุมชน ปี 2” โดยทุกการซื้อลำไย 1 กิโลกรัม เท่ากับเป็นการร่วมบริจาค 1 บาท เพื่อนำไปสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ สู้ภัยโควิด-19 ให้แก่ 3 โรงพยาบาลทางภาคเหนือ  ประกอบด้วย โรงพยาบาลนครพิงค์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่, โรงพยาบาลป่าซาง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, โรงพยาบาลบ้างโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 
     ทั้งนี้ แม็คโครได้จัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องเป็นปีที่  2 แล้ว เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเพาะปลูกและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายให้แก่ชาวสวนลำไยภาคเหนือ นำรายได้จากชุมชน กลับคืนสู่ชุมชน ตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคมนี้ ณ แม็คโคร  ทุกสาขาทั่วประเทศ