ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 20 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 20 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 11,305 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 426,475 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 8,599 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 595 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  14  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,097 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 112,455 ราย) 
เสียชีวิตรวม 3,502 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 80 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 296,208 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 6,557 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 126,765 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
10,696 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,764) ปริมณฑล (2,704) จังหวัดอื่น ๆ (5,228)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 14 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(2) สมุทรปราการ(3) ประจวบคีรีขันธ์(4) ชลบุรี(1) นราธิวาส(3)  และ ภูเก็ต(1)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเมียนมา 8 ราย
- จากประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ 2 ราย
- จากประเทศอินโดนีเซีย 1 ราย
- จากประเทศมาเลเซีย 3 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 191.7  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.5  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.06) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  24,266  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 624,983 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.1 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 29,424 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 52 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 77 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 234,710  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,355 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,281 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 927,533 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 10,972 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 67,971 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,128 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,540 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,361 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   4,195  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม