ADS


Breaking News

ขอเชิญร่วมส่งแบบประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ เพื่อค้นหา The Best of SHA Awards 2021

     กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดย การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ขอเชิญร่วมส่งแบบประเมินความพึงพอใจสถานประกอบการ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 และค้นหา The Best of SHA Awards 2021
     พร้อมลุ้นรับรางวัลมากมาย มูลค่ารวมกว่า 1 ล้านบาท! ยิ่งส่งมากยิ่งมีสิทธิ์มาก! 

     คลิก https://bit.ly/3ioxbxc
     ร่วมส่งแบบประเมินความพึงพอใจ ตั้งแต่วันนี้ – 20 ตุลาคม 2564