ADS


Breaking News

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14.54 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.97%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 14,547,244 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,645 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 130.04 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.4%”
     ➡️(20 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,645 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.4 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 338 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 161 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 130.04 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (70.5% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 58.81 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 14,547,244 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 50.97%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,645 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 14,547,244 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 11,067,518 โดส (16.7% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,479,726 โดส (5.3% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 20 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14,547,244 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 234,202 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 470,225 โดส
- เข็มที่ 2 4,967 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 6,332,899 โดส
- เข็มที่ 2 130,841 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 4,264,394 โดส
- เข็มที่ 2 3,343,918 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 95.91% ไม่มีผลข้างเคียง
- 4.09% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 0.98%
 - ปวดศีรษะ 0.73%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.52%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.48%
 - ไข้ 0.32%
 - คลื่นไส้ 0.22%
 - ท้องเสีย 0.14%
 - ผื่น 0.12%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.09%
 - อาเจียน 0.06%
- อื่น ๆ 0.42%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 112.3% เข็มที่2 97.7%
- อสม เข็มที่1 41.1% เข็มที่2 19.7%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 18% เข็มที่2 1.2%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 21.8% เข็มที่1 4.2%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 42.1% เข็มที่2 25.4%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 19.8% เข็มที่2 6.1%
รวม เข็มที่1 22.1% เข็มที่2 7%
    5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 36.2% เข็มที่2 9.5% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 49% เข็มที่2 12.3%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 25% เข็มที่2 13%
- นนทบุรี เข็มที่1 27.2% เข็มที่2 9.7%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 26.9% เข็มที่2 4.9%
- ปทุมธานี เข็มที่1 18.6% เข็มที่2 4.4%
- นครปฐม เข็มที่1 11.5% เข็มที่2 2.5%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 9.9% เข็มที่2 3.6%
- ภูเก็ต เข็มที่1 73.4% เข็มที่2 58.4%
- ระนอง เข็มที่1 32.8% เข็มที่2 9.1%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 17.8% เข็มที่2 7.2%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 28.1% เข็มที่2 8%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 17.5% เข็มที่2 5.1%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 20.8% เข็มที่2 3.1%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 126,517,650 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 58,814,584 โดส (15.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 15,096,261 โดส (9.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
3. มาเลเซีย จำนวน 14,772,221 โดส (30.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
4. ไทย จำนวน 14,547,244 โดส (16.7%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 10,217,096 โดส (35.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,900,632 โดส (70.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 4,261,252 โดส (4.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 1,800,621 โดส (14.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 134,505 โดส (25.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.31%
2. อเมริกาเหนือ 12.57%
3. ยุโรป 14.94%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.29%
5. แอฟริกา 1.56%
6. โอเชียเนีย 0.33%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,456.56 ล้านโดส (52% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 411.36 ล้านโดส (15%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 338.25 ล้านโดส (52.9%)
4. บราซิล จำนวน 123.88 ล้านโดส (30.4%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (76.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
3. บาห์เรน (71.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. ชิลี (64.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac) 
5. อุรุกวัย (64.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. กาตาร์ (63.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (61.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. อิสราเอล (60.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
9. แคนาดา (60.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
10. สิงคโปร์ (59.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech, Moderna และ Sinovac)
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)