ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันอังคารที่ 13 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันอังคารที่ 13 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 8,685 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 353,712 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 6,026 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 146 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น 12 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,501 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 96,857 ราย) 
เสียชีวิตรวม 2,847 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 56 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 255,455 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 3,797 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 95,410 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
8,527 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,631) ปริมณฑล (1,993) จังหวัดอื่น ๆ (3,903)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 12 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(3)  ชลบุรี(1)  สระแก้ว(3) ตาก และ อยู่ระหว่างประสาน(5)  
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศกัมพูชา 3 ราย
- จากประเทศเมียนมา 2 ราย
- จากประเทศฟิลิปปินส์ 1 ราย
- จากประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 1 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 1 ราย
- จากประเทศจีน 4 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 188 ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.16 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 172 ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.46) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  14,715 ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 623,029 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 30.9 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 30,827 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.2
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 60 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 82 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 197,227  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 4,122 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 3,927 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 844,870 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 8,574 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 61,870 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 925 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 2,825 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 648 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   2,383  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 125 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม