ADS


Breaking News

อว. เผยไทยฉีดวัคซีนโควิด-19 แล้ว 12.90 ล้านโดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.42%

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 12,908,193 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,441 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 113.71 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 71.70%”
    ➡️(13 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,441 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 30.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 335 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 159 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 113.71 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (66.2% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 51.433 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 12,908,193 โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 49.42%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,441 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม  12,908,193 คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 9,598,949 โดส (14.5% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,309,244 โดส (5.0% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 13 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 12,908,193 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 264,258 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 260,017 โดส
- เข็มที่ 2 594 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 5,497,723 โดส
- เข็มที่ 2 64,946 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 3,841,209 โดส
- เข็มที่ 2 3,243,704 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 95.34% ไม่มีผลข้างเคียง
- 4.69% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 1.12%
 - ปวดศีรษะ 0.83%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.60%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.54%
 - ไข้ 0.37%
 - คลื่นไส้ 0.25%
 - ท้องเสีย 0.16%
 - ผื่น 0.14%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.11%
 - อาเจียน 0.07%
- อื่น ๆ 0.48%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 110.1% เข็มที่2 97.0%
- อสม เข็มที่1 37.2% เข็มที่2 18.9%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 15.6% เข็มที่2 1.0%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 18.8% เข็มที่1 3.9%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 38.9% เข็มที่2 24.3%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 16.8% เข็มที่2 5.7%
รวม เข็มที่1 19.2% เข็มที่2 6.6%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 31.33% เข็มที่2 9.20% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 42.37% เข็มที่2 11.86%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 23.81% เข็มที่2 12.96%
- นนทบุรี เข็มที่1 23.56% เข็มที่2 9.06%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 22.97% เข็มที่2 4.77%
- ปทุมธานี เข็มที่1 15.23% เข็มที่2 4.23%
- นครปฐม เข็มที่1 9.57% เข็มที่2 2.41%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 7.79% เข็มที่2 2.76%
- ภูเก็ต เข็มที่1 71.70% เข็มที่2 57.81%
- ระนอง เข็มที่1 30.0% เข็มที่2 8.85%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 15.90% เข็มที่2 6.92%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 63.92% เข็มที่2 42.67%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 72.70% เข็มที่2 15.33%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 46.55% เข็มที่2 7.30%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 113,711,816 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 51,433,567 โดส (13.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 13,196,282 โดส (8.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. ไทย จำนวน 12,908,193  โดส (14.5%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
4. มาเลเซีย จำนวน 11,788,189 โดส (24.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac
5. กัมพูชา จำนวน 8,862,995 โดส (29.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,613,124 โดส (66.2%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna 
7. เวียดนาม จำนวน 4,063,872 โดส (3.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 1,678,333 โดส (14.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 117,261 โดส (22.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 63.73%
2. อเมริกาเหนือ 13.22%
3. ยุโรป 15.04%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.12%
5. แอฟริกา 1.57%
6. โอเชียเนีย 0.32%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,382.48 ล้านโดส (49.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 381.10 ล้านโดส (13.9%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 334.60 ล้านโดส (52.3%)
4. บราซิล จำนวน 114.60 ล้านโดส (28.0%) 
5. เยอรมนี จำนวน 81.94 ล้านโดส (49.3%)
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (74.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya) 
2. บาห์เรน (71.0%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
3. มัลดีฟส์ (69.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm)
4. ชิลี (62.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. อุรุกวัย (61.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. กาตาร์ (61.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (60.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. อิสราเอล (60.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
9. แคนาดา (56.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
10. มองโกเลีย (55.7%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และSputnik V)
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)