ADS


Breaking News

อว.เผยไทยฉีดวัคซีนโควิดแล้ว 14.80 ล้านโดส โดย 96.05% ไม่มีผลข้างเคียงใดๆหลังฉีด

     "อว. เผยฉีดวัคซีนของไทย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม ฉีดวัคซีนแล้ว 14,805,120 โดส และทั่วโลกแล้ว 3,675 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 131.84 ล้านโดส โดยจังหวัดของไทยที่ฉีดมากที่สุด คือ ภูเก็ต โดยฉีดวัคซีนเข็มแรกกว่า 73.4%”
     ➡️(21 กรกฎาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 3,675 ล้านโดส ใน 201 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 32.8 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 338 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 162 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 131.84 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (70.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 59.21 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 14,805,120  โดส โดยฉีดให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 51.14%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 3,675 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
     1. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 14,805,120  คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 11,292,579 โดส (17.1% ของประชากร)
-เข็มสอง 2 3,512,541 โดส (5.3% ของประชากร)
     2. จำนวนวัคซีนตั้งแต่ 28 ก.พ.- 21 ก.ค. 64 พบว่า ประเทศไทยฉีดวัคซีนแล้ว 14,805,120 โดส (อัตราการฉีดล่าสุดเฉลี่ย 3 วันย้อนหลัง ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 64 ซึ่งเป็นการฉีดวัคซีนวาระแห่งชาติ 224,971 โดส/วัน ประกอบด้วย
วัคซีน Sinopharm
- เข็มที่ 1 502,660 โดส
- เข็มที่ 2 8,406 โดส
วัคซีน AstraZeneca
- เข็มที่ 1 6,437,937 โดส
- เข็มที่ 2 152,432 โดส
วัคซีน Sinovac
- เข็มที่ 1 4,351,982 โดส
- เข็มที่ 2 3,351,703 โดส
     3. รายงานผู้มีอาการข้างเคียงภายหลังได้รับการฉีดวัคซีน
- 96.05% ไม่มีผลข้างเคียง
- 3.95% มีผลข้างเคียงไม่รุนแรง ประกอบด้วย
 - ปวดกล้ามเนื้อ 0.95%
 - ปวดศีรษะ 0.70%
 - ปวด บวม แดง ร้อน บริเวณที่ฉีด 0.51%
 - เหนื่อย อ่อนเพลีย ไม่มีแรง 0.46%
 - ไข้ 0.31%
 - คลื่นไส้ 0.21%
 - ท้องเสีย 0.14%
 - ผื่น 0.11%
 - ปวดกล้ามเนื้อ กล้ามเนื้ออ่อนแรง 0.09%
 - อาเจียน 0.06%
- อื่น ๆ 0.41%
     4. การฉีดวัคซีนโควิด-19 แยกตามกลุ่มเป้าหมาย 
- บุคลากรการแพทย์/สาธารณสุข เข็มที่1 112.6% เข็มที่2 97.8%
- อสม เข็มที่1 41.6% เข็มที่2 19.9%
- ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป เข็มที่1 18.4% เข็มที่2 1.2%
- ผู้ที่มีโรคเรื้อรัง 7 กลุ่มโรค เข็มที่1 22.3% เข็มที่1 4.2%
- เจ้าหน้าที่ด่านหน้า เข็มที่1 42.5% เข็มที่2 25.6%
- ประชาชนทั่วไป เข็มที่1 20.2% เข็มที่2 6.1%
รวม เข็มที่1 22.6% เข็มที่2 7.0%
     5. จังหวัดที่ฉีดวัคซีน เข็มที่ 1 และเข็มที่ 2 แบ่งเป็น 2 ชุดข้อมูล
กรุงเทพฯ และปริมณฑล เข็มที่1 37.0% เข็มที่2 9.6% ประกอบด้วย
- กรุงเทพฯ เข็มที่1 50.1% เข็มที่2 12.3%
- สมุทรสาคร เข็มที่1 25.4% เข็มที่2 13%
- นนทบุรี เข็มที่1 27.6% เข็มที่2 9.8%
- สมุทรปราการ เข็มที่1 27.4% เข็มที่2 5.0%
- ปทุมธานี เข็มที่1 19.1% เข็มที่2 4.4%
- นครปฐม เข็มที่1 11.7% เข็มที่2 2.6%

จังหวัดอื่น ๆ 71 จังหวัด เข็มที่1 10.1% เข็มที่2 3.7%
- ภูเก็ต เข็มที่1 73.4% เข็มที่2 58.6%
- ระนอง เข็มที่1 32.9% เข็มที่2 9.9%
- สุราษฎร์ธานี เข็มที่1 17.9% เข็มที่2 7.3%
    - เกาะสมุย เข็มที่1 28.9% เข็มที่2 8.2%
    - เกาะเต่า เข็มที่1 17.5% เข็มที่2 5.3%
    - เกาะพะงัน เข็มที่1 21.2% เข็มที่2 3.2%
     6. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 131,840,699 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 59,218,277 โดส (15.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 15,616,562 โดส (9.6%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V, Moderna และ AstraZeneca
3. มาเลเซีย จำนวน 15,071,814 โดส (31.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
4. ไทย จำนวน 14,805,120 โดส (17.1%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac, AstraZeneca และ Sinopharm 
5. กัมพูชา จำนวน 10,398,348 โดส (36.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac 
6. สิงคโปร์ จำนวน 6,957,352 โดส (70.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, Moderna และ Sinovac
7. เวียดนาม จำนวน 4,305,501 โดส (4.1%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
8. พม่า จำนวน 3,500,000 โดส (N/A* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm
9. ลาว จำนวน 1,829,935 โดส (14.4%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V และ AstraZeneca 
10. บรูไน จำนวน 137,790 โดส (26.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     7. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 64.3%
2. อเมริกาเหนือ 12.5%
3. ยุโรป 14.94%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.29%
5. แอฟริกา 1.6%
6. โอเชียเนีย 0.33%
     8. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 70% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 1,467.32 ล้านโดส (52.4% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. อินเดีย จำนวน 415.23 ล้านโดส (15.2%)
3. สหรัฐอเมริกา จำนวน 338.49 ล้านโดส (52.9%)
4. บราซิล จำนวน 124.91 ล้านโดส (30.7%) 
     9. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (76.5%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
2. มัลดีฟส์ (75.5% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinopharm) 
3. บาห์เรน (71.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
4. อุรุกวัย (64.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
5. ชิลี (64.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, CanSino, Pfizer/BioNTech และ Sinovac) 
6. กาตาร์ (64.1%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)  
7. สหราชอาณาจักร (61.8%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
8. แคนาดา (61.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech) 
9. สิงคโปร์ (61.0%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Sinovac)
10. อิสราเอล (60.8%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna) 
 
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)