ADS


Breaking News

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ณ วันพุธที่ 21 ก.ค. 64

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 
ณ วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564
🇹🇭🇹🇭ประเทศไทย
วันนี้มีผู้ติดเชื้อ 13,002 ราย
รวมผู้ติดเชื้อสะสม 439,477 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯเพิ่มขึ้น 9,012 ราย
-เป็นผู้ติดเชื้อจากเรือนจำ/ที่ต้องขัง 1,049 ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อที่เดินทางจากต่างประเทศเพิ่มขึ้น  31  ราย
- เป็นผู้ติดเชื้อจากการตรวจคัดกรองเชิงรุกวันนี้  2,910 ราย (ยอดผู้ติดเชื้อสะสมจาก
การตรวจคัดกรองเชิงรุกอยู่ที่ 115,365 ราย) 
เสียชีวิตรวม 3,610 ราย(วันนี้มีรายงาน
ผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 108 ราย)
รักษาหายป่วยแล้ว 304,456 ราย 
(มีผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่มขึ้น 8,248 ราย)
รักษาอยู่ในโรงพยาบาล 131,411 ราย

ผู้ติดเชื้อรายใหม่ภายในประเทศ (ไม่รวมเรือนจำ)
11,922 ราย มีรายละเอียดดังนี้
จากกรุงเทพฯ(2,921) ปริมณฑล (2,698) จังหวัดอื่น ๆ (6,303)

สำหรับผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่เป็นผู้ที่เดินทาง
มาจากต่างประเทศ เพิ่มขึ้นในวันนี้ 31 ราย 
และเข้า Quarantine โดยเข้ารับ
 การรักษาที่กรุงเทพฯ(5) ภูเก็ต(1) ตาก(14) จันทบุรี(1) สระแก้ว(3) และ อยู่ระหว่างประสาน รพ. (7)
มีรายละเอียดดังนี้
- จากประเทศเมียนมา 22 ราย
- จากประเทศกัมพูชา 5 ราย
- จากประเทศสิงคโปร์ 2 ราย
- จากประเทศสหราชอาณาจักร 2 ราย
🌐 สถานการณ์โลกในวันนี้
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทั่วโลก 192.2  ล้านราย มีจำนวนผู้เสียชีวิตสะสมกว่า 4.1 ล้านราย
(คิดเป็นร้อยละ 2.15 ของจำนวนผู้ติดเชื้อ) 
ในขณะที่ผู้รักษาหายมีจำนวน 174.9  ล้านราย (คิดเป็นร้อยละ 91.00) 
- สหรัฐอเมริกา มียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่  44,232  ราย และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 1 ของโลก อยู่ที่ 625,363 ราย 
- อินเดีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมทะลุ 31.2 ล้านรายแล้ว โดยมีจำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่ 42,123 ราย ทั้งนี้ยอดผู้รักษาหายในอินเดียอยู่ที่ 30.3 ล้านราย คิดเป็นร้อยละ 97.3
- ไทยมียอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่อันดับ 51 และยอดผู้เสียชีวิตอยู่ที่อันดับ 76 ของโลก
🌐 สถานการณ์อาเซียนในวันนี้
- เมียนมา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 240,570  ราย โดยมียอดผู้ติดเชื้อรายใหม่เฉลี่ยในรอบ 7 วันที่ผ่านมาอยู่ที่ 5,614 ราย และมีจำนวนผู้เสียชีวิตกว่า 5,567 ราย
- มาเลเซีย ยอดผู้ติดเชื้อสะสมอยู่ที่ 939,899 ราย โดยยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
อยู่ที่ 12,366 ราย
- กัมพูชา ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 68,796 ราย 
มียอดผู้เสียชีวิตสะสม 1,149 ราย 
- ลาว ตัวเลขผู้ติดเชื้อสะสม 3,710 ราย
โดยกำลังรักษาอยู่ 1,531 ราย
- เวียดนาม ผู้ติดเชื้อรายใหม่อยู่ที่   4,795  ราย และมียอดผู้เสียชีวิตสะสม 334 ราย

ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค 
และศูนย์ปฏิบัติการด้านนวัตกรรม
การแพทย์ และการวิจัยและพัฒนา
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ(วช.) 
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 
วิจัยและนวัตกรรม