ADS


Breaking News

"Empowering Tech Tourism" ททท. ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างโอกาส พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคดิจิทัล

ททท. เดินหน้าฟื้นฟูอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยวยุคดิจิทัล
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดตัวโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism) โครงการที่จะช่วยฟื้นฟู ส่งเสริมและสร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยกลับมาแข็งแรงอีกครั้ง โดยการรวบรวมนวัตกรรมที่พร้อมใช้งานจากผู้พัฒนานวัตกรรมที่ตอบโจทย์ใน 3 ด้าน ได้แก่ การบริหารต้นทุนธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ (Cost Efficiency) การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ (Process Optimization) การพัฒนาบุคลากรด้วยเทคโนโลยีให้มีประสิทธิภาพสูงสุด (Human Development) และส่งเสริมให้ผู้ประกอบด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนำนวัตกรรมไปใช้งานเพื่อเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจ พร้อมเปิดโอกาสให้นักลงทุนเข้าร่วมโครงการเพื่อจับคู่ทางธุรกิจกับวัตกรรมที่สนใจ สร้างโอกาสให้กับผู้พัฒนานวัตกรรมเติบโตต่อไป โดยมีเเพล็ตฟอร์มภายใต้ชื่อ www.empoweringtechtourism.com เป็นที่ศูนย์กลางของโครงการ
     อีกทั้งยังมีการจัดงานนวัตกรรมไทยพบผู้ประกอบการด้านอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 3 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพฯ, เชียงใหม่และภูเก็ต เพื่อให้สามารถเข้าถึงผู้ประกอบการในพื้นที่อย่างใกล้ชิด โดยภายในงานประกอบด้วยกิจกรรมมากมาย อาทิ การออกบูธจัดแสดงนวัตกรรมเพื่อผู้ประกอบการ การสัมมนาจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ คลีนิกให้คำปรึกษาเพื่อผู้ประกอบการ และการจับคู่ทางธุรกิจ (Business Matching) ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารของโครงการได้ที่ www.empoweringtechtourism.com และ www.facebook.com/empoweringtechtourism 
     พร้อมกันนี้ได้เตรียมจัดงานแถลงข่าวพิธีเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยุคดิจิทัล (Empowering Tech Tourism)” โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดงาน และการเสวนาในหัวข้อ “ฟื้นฟู ส่งเสริม สร้างโอกาส อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวไทยสู่ความยั่งยืน” โดยมี นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) , นายชำนาญ ศรีสวัสดิ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , ดร.ชินาวุธ ชินะประยูร ผู้ช่วยผู้อำนวยการใหญ่ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (DEPA) , ผู้บริหารจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) หรือตัวแทน และ ดร.ชาญวิทย์ ตรีเดช ผู้จัดการกองทุนพัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยีและนวัตกรรม (TED Fund) ในวันศุกร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ถ่ายทอดสดจากโรงแรม Lancaster Bangkok ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ ผู้สนใจสามารถเข้าชมการถ่ายทอดสดได้ทาง facebook หรือ Youtube : empoweringtechtourism