ADS


Breaking News

"อว. เผยฉีดวัคซีนทั่วโลกแล้ว 1,782 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง ส่วนอาเซียนฉีดแล้วทุกประเทศ รวมกันกว่า 49.782 ล้านโดส ไทยฉีดแล้วมากกว่า 3.34 ล้านโดส"

     ➡️(28 พฤษภาคม 2564) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เผยข้อมูลสถิติการฉีดวัคซีนโควิด-19 ทั่วโลกแล้ว 1,782 ล้านโดส ใน 197 ประเทศ/เขตปกครอง โดยขณะนี้อัตราการฉีดล่าสุดรวมกันทั่วโลกที่ 28.9 ล้านโดสต่อวัน และมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เมื่อพิจารณารายประเทศพบว่าอิสราเอลได้ฉีดวัคซีนครอบคลุมเกินครึ่งของประชากรแล้ว ในขณะที่สหรัฐอเมริกามีจำนวนการฉีดวัคซีนสูงที่สุดที่ 291 ล้านโดส โดยมีชาวอเมริกันกว่า 133 ล้านคนได้รับวัคซีนครบ 2 โดสแล้ว"
     ด้านอาเซียนขณะนี้ทุกประเทศได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แล้ว มียอดรวมกันที่ประมาณ 45.869 ล้านโดส โดยสิงคโปร์ฉีดวัคซีนในสัดส่วนประชากรมากที่สุดในภูมิภาค (31.7% ของประชากร) ในขณะที่อินโดนีเซียฉีดวัคซีนในจำนวนมากที่สุดที่ 26.487 ล้านโดส สำหรับประเทศไทยข้อมูล ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 ได้ฉีดวัคซีนแล้วกว่า 3,347,050 โดส โดยฉีดให้กับบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุขมากที่สุดในสัดส่วนกว่า 34.7%
     🌏 ในการฉีดวัคซีน จำนวน 1,782 ล้านโดสนี้ อว. ขอรายงานสถิติที่สำคัญ คือ
    1. ประเทศที่ฉีดวัคซีนแล้วมากที่สุด 4 ประเทศลำดับแรกที่ฉีดวัคซีนมากกว่า 100 ล้านโดส รวมกันเกือบ 60% ของปริมาณการฉีดวัคซีนทั่วโลก
1. จีน จำนวน 566.72 ล้านโดส (20.2% ของจำนวนการฉีดทั่วโลก)
2. สหรัฐอเมริกา จำนวน 290.72 ล้านโดส (45.3%)
3. สหภาพยุโรป จำนวน 234.53 ล้านโดส (26.4%)
4. อินเดีย จำนวน 205.45 ล้านโดส (7.5%)
     2. ประเทศที่ฉีดวัคซีนครอบคลุมประชากรมากที่สุด มี 10 ประเทศที่ฉีดวัคซีนให้กับประชากรอย่างน้อย 25% แล้ว ได้แก่ (เฉพาะประเทศที่มีประชากรมากกว่า 500,000 คน)
1. มัลดีฟส์ (63.3%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford และ Sinopharm )
2. อิสราเอล (58.4% ของประชากร) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Moderna)
3. สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (58.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaleya)
4. บาห์เรน (55.2%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
5. ชิลี (47.2%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech และ Sinovac)
6. สหราชอาณาจักร (46.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford Moderna และ Pfizer/BioNTech)
7. สหรัฐอเมริกา (45.3%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech Moderna และ Johnson&Johnso
8. กาตาร์ (43.7%) (ฉีดวัคซีนของ Pfizer/BioNTech)
9. ฮังการี (42.9%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca/Oxford, Pfizer/BioNTech, Sinopharm และ Gamaley)
10. อุรุกวัย (38.4%) (ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca, Pfizer และ Sinovac)
     3. จำนวนการฉีดวัคซีนแยกตามภูมิภาค
1. เอเชียและตะวันออกกลาง 54.49%
2. อเมริกาเหนือ 19.62%
3. ยุโรป 17.55%
4. ลาตินอเมริกาและแคริบเบียน 6.39%
5. แอฟริกา 1.69%
6. โอเชียเนีย 0.26%
     4. ในภูมิภาคอาเซียน ได้ฉีดวัคซีนแล้วครบ 10 ประเทศ รวมจำนวน 22,984,902 โดส ได้แก่
1. อินโดนีเซีย จำนวน 26,487,346 โดส (4.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca
2. ฟิลิปปินส์ จำนวน 4,495,375 โดส (2.0%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinovac, Pfizer, Sputnik V และ AstraZeneca
3. กัมพูชา จำนวน 4,219,733 โดส (12.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, AstraZeneca และ Sinovac
4. สิงคโปร์ จำนวน 3,728,869 โดส (31.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer และ Moderna
5. ไทย จำนวน 3,347,050 โดส (2.5%* ของประชากร)  ฉีดวัคซีนของ Sinovac และ AstraZeneca 
6. พม่า จำนวน 2,994,900 โดส (2.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
7. มาเลเซีย จำนวน 2,605,036 โดส (3.9%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Pfizer, AstraZeneca และ Sinovac 
8. เวียดนาม จำนวน 1,034,867 โดส (0.5%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca
9. ลาว จำนวน 835,133 โดส (5.7%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ Sinopharm, Sputnik V 
10. บรูไน จำนวน 33,850 โดส (3.8%* ของประชากร) ฉีดวัคซีนของ AstraZeneca และ Sinopharm 
* คำนวณจากจำนวนฉีด/จำนวนประชากร/2 เหมือนกันทุกประเทศ
     5. ข้อมูลการฉีดวัคซีนล่าสุดของประเทศไทย ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 
จัดสรรวัคซีนแล้วทั้งหมด 3,880,999 โดส 
จำนวนการฉีดวัคซีนสะสม 3,347,050   คน ใน 77 จังหวัด แบ่งเป็น
-เข็มแรก 2,319,304 โดส
-เข็มสอง 1,027,746 โดส
     แหล่งข้อมูล Bloomberg Vaccine Tracker, กระทรวงสาธารณสุข
     ประมวลข้อมูลโดย กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)