ADS


Breaking News

สมาคมแพทย์ผิวหนังฯเชิญรับชมความรู้สู่ประชาชน “5 ปัญหาผิวหนังในยุค COVID-19” ผ่านออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

ผ่านการสแกนบาร์โค๊ด และเฟซบุ๊ก “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยหรือ DST จัดกิจกรรมให้ความรู้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไปโดยเข้าชม Webinar  ผ่านการสแกนบาร์โค๊ด(สแกนบาร์โค๊ดจากโปสเตอร์และอินโฟกราฟิก) และรับชมอีกหนึ่งช่องทางผ่านเฟซบุ๊กออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง” ของสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย ในเรื่อง “5 ปัญหาผิวหนังในยุค COVID-19”  ในวันพฤหัสบดี ที่ 3 มิถุนายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น. โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรที่มีชื่อเสียง 3 ท่าน ได้แก่ รศ.พญ.ภาวิณี ฤกษ์นิมิตร, รศ.พญ.จิตติมา ฐิตวัฒน์, นพ.ชนัทธ์ กำธรรัตน์ เป็นวิทยากรรับเชิญ โดยมี ผศ.พญ.สุวิรากร ธรรมศักดิ์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

      ประชาชนและผู้ที่สนใจทั่วไป ที่ต้องการสอบถามปัญหาผิวหนังกับทางสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย สามารถเข้าร่วมรับฟังการบรรยายได้และสามารถฝากคำถามเกี่ยวกับปัญหาผิวหนังได้ โดยจะมีทีมแพทย์จากสมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทยจะช่วยตอบคำถาม


เฟซบุ๊กออนไลน์ “ครบเครื่องเรื่องผิวหนัง”

https://facebook.com/allaboutskin.thaiderm456


Webinar

https://us02web.zoom.us/j/88339877515?pwd=RzNvUE9CSmVEdUlZVnU4N0pmd1Z0QT09