ADS


Breaking News

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาสในพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์

     วันนี้ (วันที่ 12 ตุลาคม 63 เวลา 10.00 น.) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวุฒิชัย อภิวัฒนกุลชัย ผู้จัดการมูลนิธิฯ พร้อมด้วย นายพินัย  ศรีพนาสณฑ์ ผู้จัดการฝ่ายสังคมสงเคราะห์ ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์ มอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการด้อยโอกาส ในโครงการ “ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” จำนวน 130 คัน คิดมูลค่าเป็นเงินทั้งสิ้น 279,370 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันสามร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) เพื่อบรรเทาความยากลำบากในการดำรงชีวิตของผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้  โดยมี นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายชาญชัย เพชรสุขศิริ นายกสมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมในพิธี ณ สมาคมพาณิชย์พ้งไล้จับซาเซียวเกาะ จังหวัดเพชรบูรณ์

    สำหรับ “โครงการ ป่อเต็กตึ๊ง สงเคราะห์สังคม” มอบรถเข็นวีลแชร์ให้กับผู้พิการเป็นส่วนหนึ่งที่มูลนิธิได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี 2558 และได้กระจายความช่วยเหลือไปสู่ภาคต่าง ๆ ของประเทศไทย ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 110 ปีที่ผ่านมา มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ได้ขยายขอบข่ายโครงการต่าง ๆ ออกไปอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงแต่บำบัดทุกข์ บำรุงสุข แก่ผู้ตกทุกข์ได้ยากโดยไม่จำกัดเชื้อชาติ  ศาสนา เท่านั้น แต่ยังได้พัฒนาคุณภาพชีวิตอีกในหลาย ๆ ทาง รวมถึงการพัฒนาด้านการศึกษา เพื่อเป็นองค์กรสาธารณกุศลที่ช่วยเหลือประชาชนครบวงจรในทุก ๆ ด้าน ต่อไป

     ติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนเพจ www.facebook.com/atpohtecktung

#ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##

#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418