ADS


Breaking News

ผลการสกัดกั้้นและปราบปรามยาเสพติด

     (@)เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๑.๓๐ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ 2 กองกำลังผาเมือง ร่วมกับ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด จัดการแถลงข่าวผลการสกัดกั้้นและปราบปรามยาเสพติด ณ กองบังคับการกองร้อยทหารม้าที่ ๓ หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ บ้านเหมืองแดงใต้ ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กรณี เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เวลา ๒๐.๓๐ พันเอกชาตรี สงวนธรรม ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ ได้สั่งการให้ กองร้อยทหารม้าที่ ๓ จัดกำลังร่วมกับ กองบังคับการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ๓ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด ทำการลาดตระเวน/เฝ้าตรวจ บริเวณ บ้านร้อง ตำบลเกาะช้าง อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย สามารถจับกุมผู้ต้องหาลักลอบลำเลียงยาเสพติด จำนวน ๑ ราย พร้อมของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท ๑ (ยาบ้า) จำนวน ๑,๐๐๔,๐๐๐ เม็ด โดยมี พันโท กฤษฒิชัย กองกิจ เสนาธิการหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่ ๒ เป็นประธานการแถลงข่าวฯ และมีส่วนราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการแถลงข่าวฯ ทีมงาน นสพ.สื่อมหาชนรายงาน??