ADS


Breaking News

ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ สสว. เร่งศูนย์บริการเอสเอ็มอีครบวงจร ช่วยผู้ประกอบการผ่าวิกฤตโควิดไปด้วยกัน

     ด้วยความห่วงใย ชาวเอสเอ็มอีทั่วประเทศที่กำลังจะเติบโตและไปได้ดี แต่ต้องมาเจอวิกฤตการณ์ ไวรัสโควิด-19 ดร.วิมลกานต์ โกสุมาศ รอง ผอ.สสว. รักษาการแทนผอ.สสว. มอบหมายให้ศูนย์บริการเอสเอ็มอีครบวงจร (OSS) ทั่วประเทศ 77 จังหวัด ส่งผู้เชี่ยวชาญเกือบ 3 พันคน ลงพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือพี่น้องเอสเอ็มอี โดยทำการสำรวจและรับข้อร้องเรียน รวบรวมปัญหา และความต้องการช่วยเหลือที่เกิดขึ้น เพื่อเป็นตัวกลางเชื่อมประสานกับหน่วยงานที่มีมาตรการช่วยเหลือโดยตรง ระหว่างนี้หากผู้ประกอบการรายใดต้องการความช่วยเหลือ สามารถติดต่อศูนย์ฯ แต่ละจังหวัดได้เลย หรือ โทร.สายด่วน กด 1301 สสว.พร้อมจะดูแลให้เราผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกัน