ADS


Breaking News

“มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ส่งต่อน้ำใจไทย สู้ภัยโควิด-19” เร่งแจก ชุดอาหารกล่อง , น้ำดื่มและหน้ากากผ้า 1,500 ชุด รวม 3 แห่งต่อวัน

เร่งส่งทีมเจ้าหน้าที่ อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำชุดอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวม 1,500 ชุด ออกแจกจ่ายให้ผู้ได้รับผลกระทบรวม 3 แห่งต่อวัน
     วันนี้ (23 เมษายน 63)  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง นำโดย คุณศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการฯ พร้อมด้วยทีมสังคมสงเคราะห์  นำอาหารปรุงสุกบรรจุกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากนามัย (ชนิดผ้า) รวม 500 ชุด แจกจ่ายให้กับประชาชนที่พักอาศัยอยู่บริเวณย่านเหม่งจ๋าย  รวมทั้งผู้ประกอบอาชีพนวดแผนไทย และมัคคุเทศก์ เพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ และเป็นขวัญและกำลังใจในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) ซึ่งปัจจุบันส่งผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง   โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านรายได้สำหรับการเลี้ยงชีพครอบครัวของผู้ที่ประกอบอาชีพลูกจ้างรายวัน  โดยมี  คุณปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ อาสาศิลปิน  (ศิลปิน 28) ร่วมแจกจ่าย  พร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวกในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้าร้านจารวี นวดแผนไทย เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 
     และในวันเดียวกันนี้  มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดทีมสังคมสงเคราะห์ ทีมบรรเทาสาธารณภัย และอาสาสมัคร ลงพื้นที่แจกจ่ายอาหารกล่อง พร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) ให้กับประชาชนในชุมชนวัดเพลงกลางสวน จำนวน 500 ชุด และชุมชนหลังตลาดเจริญนคร จำนวน 500 ชุด โดยมีทีมสังคมสงเคราะห์ ทีมบรรเทาสาธารณภัย อาสาสมัคร และอาสาศิลปิน นำโดย คุณแฮ็ค- ธวัชชัย คชานันต์  (ศิลปิน 8) และคุณโทน-ประเวศ น่วมอยู่  (ศิลปิน 76) ร่วมแจกจ่ายพร้อมด้วยหน่วยงานต่างๆ ร่วมอำนวยความสะดวก รวมจำนวนขุดการแจกจ่ายในวันนี้ทั้งสิ้น 1,500 ชุด 
     การแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่ม และหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า)  ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ริเริ่มลงพื้นที่ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 63 เป็นต้นมา   คิดมูลค่าการดำเนินการแจกจ่ายอาหารกล่องพร้อมน้ำดื่มและหน้ากากอนามัย (ชนิดผ้า) รวมกว่า 1.7 ล้านบาท
     การลงพื้นที่ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ยึดแนวทางการปฏิบัติตามหลักการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเว้นระยะห่างทางสังคมคม (Social Distancing) พร้อมให้บริการเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ รวมถึงการตรวจวัดอุณหภูมิให้แก่ประชาชนที่มารอรับ
     นับตั้งแต่ที่ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา (COVID-19) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้จัดให้มีการช่วยเหลือทั้งในด้านบรรเทาสาธารณภัย สังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนในทันที การปรับแผนด้านการช่วยเหลือฉุกเฉิน  การแจกจ่ายหน้ากากอนามัยและให้ความรู้ด้านการการป้องกัน พร้อมทั้งจัดตั้งกองทุน “ธารน้ำใจ สู้ภัยโควิด-19” เพื่อมอบอุปกรณ์และเครื่องมือทางการแพทย์มอบให้กับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด โดยขณะนี้มูลนิธิฯ ได้มอบชุดอุปกรณ์ป้องกันความปลอดภัย (PPE : Personal Protective Equipment) จำนวน 8,600 ชุด ให้กับบุคลากรทางการแพทย์และโรงพยาบาลรวม 27 แห่ง ด้านเครื่องมือทางการแพทย์ มูลนิธิฯ มอบจากสิ่งที่ทางโรงพยาบาลแจ้งความประสงค์ว่าขาดแคลนและจำเป็นต้องใช้เร่งด่วน โดยขณะนี้ ได้มีการพิจารณามอบให้กับโรงพยาบาลกว่า 20 แห่ง ทั่วประเทศ โดยอยู่ระหว่างจัดหา จัดซื้อ และวางแผนดำเนินการจัดส่งเป็นลำดับต่อไป 
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ยังคงประสาน และประเมินสถานการณ์เพื่อให้การช่วยเหลือ และบรรเทาทุกข์ประชาชนที่ได้รับผลกระทบ รวมทั้งขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ทุกท่าน ทุกหน่วยงาน ร่วมแรงร่วมใจ ฟันฝ่าวิกฤตโควิด-19 ไปพร้อมกัน.
     ติดต่อสอบถาม รวมถึงติดตามข่าวสารกิจกรรม การช่วยเหลือผู้ประสบเหตุ – ผู้ประสบภัยต่างๆ ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ที่เฟซบุ๊ก แฟนแพจ www.facebook.com/atpohtecktung
.
# ถึ ง จ ะ ต้ อ ง อ ยู่ ห่ า ง ...แต่เราพร้อมเคียงข้างคุณเสมอ #
## มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##