ADS


Breaking News

สถานการณ์ โควิด-19 ณ 6 เม.ย. 63

รายงานข้อมูลสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19  ณ วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2563
ประเทศไทย
ผู้ติดเชื้อสะสม 2,220 ราย
ใน 66 จังหวัด
(เพิ่มขึ้นในวันนี้ 51 ราย)
เสียชีวิตรวม 26 ราย
(เพิ่มขึ้น 3 ราย)
ผู้ติดเชื้อที่เข้ารับการรักษา 2,220 รายนั้น รักษาหายแล้ว 793 ราย
     กรุงเทพมหานคร มีผู้ป่วยที่รับรักษามากที่สุด ตามด้วย นนทบุรี ภูเก็ต สมุทรปราการ ชลบุรี ยะลา ปัตตานี เชียงใหม่ สงขลา และปทุมธานี  
โดยยังมี 11 จังหวัดที่ยังไม่มีรายงานการรับรักษาผู้ป่วย 

     ส่วนรายงานข้อมูลของอาเซียนและการวิเคราะห์จะอยู่ในรอบการรายงานช่วงเย็น
     ประมวลข้อมูลโดย กรมควบคุมโรค และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษาฯ (อว.)