ADS


Breaking News

อินทัช มอบห้องแยกป้องกันโควิดให้โรงพยาบาลรามาธิบดี

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 นับวันจะทวีความรุนแรงและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น บุคลากรทางการแพทย์เป็นบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสติดเชื้อสูงจากการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อจากผู้ป่วย และปกป้องบุคลากรทางการแพทย์ให้มีความมั่นใจในความปลอดภัยมากขึ้น บริษัท อินทัช โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ (Negative Pressure Isolation Room) ที่เหมาะสำหรับใช้ในห้องฉุกเฉิน ห้องไอซียูให้กับโรงพยาบาลรามาธิบดีซึ่งเป็นนวัตกรรมที่พัฒนาขึ้นโดยเอสซีจี  ทำงานด้วยระบบควบคุมความดันอากาศ ช่วยป้องกันการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้อย่างมีประสิทธิภาพ ติดตั้งรื้อถอนได้ง่ายเพียง 30 นาที เคลื่อนย้ายสะดวกรวดเร็ว และปรับเปลี่ยนขนาดได้ตามพื้นที่ของห้อง ทั้งนี้ อินทัชจะทยอยส่งมอบห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ และห้องตรวจเชื้อความดันลบหรือบวกแบบเคลื่อนที่ให้รวมทั้งสิ้น 10 โรงพยาบาลในกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด 
รศ.นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุดมลิปิ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ตอนที่ไวรัสโคโรนาระบาดและมีจำนวนผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นในกทม. และปริมณฑล โรงพยาบาลรามาธิบดีมีผู้เข้ามารับการตรวจโควิด เป็นจำนวนมาก บางวันตรวจพบผู้ติดโควิด 20 คน ดังนั้น ห้องที่จะรองรับผู้ป่วยก็ไม่เหมือนห้องทั่วไป จะต้องเป็นห้องแยก และเป็นห้องความดันลบ การที่อินทัชเข้ามาช่วยสนับสนุนมอบห้องแยกป้องกันเชื้อก็จะช่วยลดการกระจายของเชื้อโรค และมาช่วยเติมเต็มให้คนที่อยู่หน้างานมีความเชื่อมั่นในการปฏิบัติหน้าที่มากขึ้น”
  รศ.ดร.นพ.ไชยพร ยุกเซ็น หัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลรามาธิบดี กล่าวว่า “ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่จำเป็นมากสำหรับห้องฉุกเฉิน เพราะเราไม่รู้ว่าคนไข้ที่เข้ามาเป็นโควิด หรือไม่ใช่โควิด เพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่เป็นโรคระบบทางเดินหายใจ หรือใส่เครื่องช่วยหายใจทั้งหมด เราจะต้องเอาใส่ห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบเพื่อใส่ท่อช่วยหายใจ หรือพ่นยาให้ปลอดภัยสำหรับบุคลากร เพราะบุคลากรในห้องฉุกเฉินต้องทำงานกันตลอด 24 ชม. หากมีใครต้องติดเชื้อจะทำให้เสียกำลังคน และเนื่องจากห้องฉุกเฉินมีพื้นที่จำกัด การที่ห้องนี้สามารถพับเก็บได้ และติดตั้งได้ในเวลาอันรวดเร็วก็จะเป็นประโยชน์อย่างมาก”