ADS


Breaking News

ขอบคุณในความเสียสละของนักรบชุดขาว แถวหน้าสู้โควิด-19

ร่วมส่งกำลังใจให้แพทย์พยาบาลบุคลากรทางการแพทย์ และคนไทยทุกคนมีพลัง และเข้มแข็งในยามฝ่าฟันวิกฤตไปด้วยกัน
รายงานข่าวจากเครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า จากวิกฤตไวรัสโคโรน่า โควิด-19 ที่แพร่ระบาดไปทั่วโลก รวมถึงประเทศไทย  สะท้อนถึงความเสียสละอันยิ่งใหญ่ของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ของไทยต้องรับมือกับภาระที่ยิ่งใหญ่กับสถานการณ์ระบาดเพื่อไม่ให้ประเทศไทยต้องสูญเสียไปมากกว่านี้ โดยต้องทุ่มเทแรงกายแรงใจตรวจรักษา เฝ้าระวัง ตลอดจนควบคุมการระบาดของโรคให้ส่งผลกระทบกับคนไทยให้น้อยที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ 
ความเสียสละ ความอดทนของคุณหมอ พยาบาล ทำให้เกิดเป็นแรงบันดาลใจให้ซีพี ถ่ายทอดออกมาเป็นภาพยนตร์สั้นเพื่อ #ขอบคุณที่ต่อสู้ไปด้วยกัน มาจากแนวความคิดที่ว่า “เมื่อคุณต้องดำรงชีวิตอยู่ท่ามกลางความคาดหวังบางอย่างว่าคุณต้องเข้มแข็งมุ่งมั่นอุทิศตัวในฐานะบุคลากรมืออาชีพ มันก็ยากที่จะเปิดเผยความเปราะบางที่คุณต้องเผชิญ” รวมไปถึงภาพการทำงานอย่างอุทิศตนอย่างหนักของแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ของไทยที่เราได้เห็นได้รับรู้ทุกวัน โดยถ่ายทอดให้เห็นในด้านความเป็นคนของแพทย์ พยาบาลที่มีความอ่อนแอเปราะบาง มีความกลัว มีความท้อแท้ มีคนที่รักและคิดถึง เหมือนกับเราทุกคนแต่ในช่วงเวลาเช่นนี้พวกเขากลับต้องเก็บซ่อนความรู้สึกไว้อย่างมิดชิดจากคนอื่นหรือแม้กระทั่งตัวเอง

ทั้งนี้เครือเจริญโภคภัณฑ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าภาพยนตร์สั้น #ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน จะเป็นตัวแทนของคนไทยทั้งประเทศในการสื่อสารถึงแพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนว่า  “ขอบคุณที่ห่างจากครอบครัว”  “ขอบคุณที่เป็นทุกข์” “ขอบคุณที่ท้อแท้” “ขอบคุณที่กลัว”  ขอบคุณที่คุณทิ้งความรู้สึกเหล่านั้นไว้ข้างหลังและสอนให้เรารู้ว่า ความกล้าหาญ การเสียสละ และ การทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดคืออะไร

สำหรับภาพยนตร์สั้น #ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกันเป็นผลงานจากการสร้างสรรค์ของ โอกิลวี่ กรุ๊ป ประเทศไทย โดยมีกำหนดเผยแพร่บนสื่อออนไลน์และเผยแพร่ตามสถานีโทรทัศน์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 นี้ เป็นต้นไป เพื่อให้สังคมไทยตระหนักถึงความทุ่มเทเสียสละของแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์ทุกท่าน อีกทั้งร่วมกันสร้างพฤติกรรมอยู่บ้านและการสร้างระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อทุเลาอัตราการติดเชื้อ และยังเป็นการลดภาระให้กับแพทย์ พยาบาล และบุคลากรทางการแพทย์
ติดตามรับชมได้ทาง Youtube

#ขอบคุณที่สู้ไปด้วยกัน

#ThankYouAllFightingHearts