ADS


Breaking News

W.Media สิงคโปร์ ผนึก OPEN-TEC เปิด Power Talk Online Series ระดับเอเชีย มุ่งเป้า Cross Country Tech Knowledge Base


W.Media สิงคโปร์ ร่วมกับ OPEN-TEC เปิดตัว Power Talk Online Series ระดับเอเชีย
เดินหน้าผลักดันเป้าหมาย Cross Country Tech Knowledge Base ท่ามกลางวิกฤติโควิด – 19

ดับบลิว มีเดีย (W.Media) เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติสิงคโปร์ ร่วมกับ OPEN-TEC เทคโนโลยีแพลตฟอร์มสัญชาติไทย และพันธมิตรองค์กรในแถบเอเชีย เปิดตัวซีรีย์สัมมนาผ่าน Online Collaboration Tool หรือ Power Talk Online Series เพื่อสร้างความต่อเนื่องให้กับความร่วมมือระหว่างสองแพลตฟอร์มในการแบ่งปันองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีระหว่างประเทศ หรือ Cross Country Tech Knowledge Base ซึ่งวัตถุประสงค์หลักของความร่วมมือดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการทำงานร่วมกันภายใต้ Technology Ecosystem ระหว่างสมาชิกของทั้ง 2 แพลตฟอร์มในประเทศแถบอาเซียน
โดย Power Talk Online ซีรีย์แรกนั้น จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อ  “INSIDE ASIA- Technology & Market Next Moves” ได้รับเกียรติจากนักวิเคราะห์ที่มีชื่อเสียงและผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี มาร่วมแบ่งปันข้อมูลและองค์ความรู้ครอบคลุมเนื้อหาทั้งในส่วนของเทคโนโลยีที่มีบทบาทสำคัญ ณ ปัจจุบันท่ามกลางวิกฤติและหลังวิกฤติโควิด -19 ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยี 5G, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ศูนย์ดาต้าเซ็นเตอร์ รวมถึงไซเบอร์ซีเคียวริตี้ ตลอดจนมุมมองเกี่ยวกับแนวทางการปรับกลยุทธ์อย่างไรให้รองรับกับวิกฤติโควิด – 19 และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจโลก อาทิ Sachin Mittal จาก DBS Bank ประเทศสิงคโปร์, Ajay Sunder จาก SC-Nex, และ Ong Kok Chye จาก Keppel Data Centres ทั้งนี้งานสัมมนาดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2563 ตามเวลาประเทศไทย 10:00 – 11:00 .  สามารถลงทะเบียนได้แล้ววันนี้ถึง 29 เมษายน 2563 เท่านั้น https://w.media/webinar/
“เนื่องด้วย Covid-19 กำลังส่งผลกระทบอย่างมากต่อการดำเนินชีวิตและการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งยังถือเป็นช่วงเวลาสำคัญที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีส่วนใหญ่หยุดอยู่บ้านเพื่อเรียนรู้และประเมินเทคโนโลยีใหม่ รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด จึงเป็นโอกาสดีที่ W.Media จะได้จัดการประชุมออนไลน์ เพื่อนำผู้เชี่ยวชาญระดับนานาชาติร่วมอธิบายเกี่ยวกับดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น, คลาวด์ คอมพิวติ้ง, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้, เกมเทค, ฟินเทค รวมถึงเทรนด์เทคโนโลยีสำคัญอื่นๆ  นอกจากนี้ยังมีการประชุมในหัวข้อพิเศษซึ่งมุ่งเน้นตลาดที่มีการเติบโตสูงในอาเซียน (ASEAN Market) เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับทิศทางและโอกาสในตลาดต่างๆ แถบภูมิภาคเอเชีย เรามีความภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับการสนับสนุนที่ดีจาก OPEN-TEC ประเทศไทยในการเชื่อมโยงสู่กิจกรรมแห่งอนาคตในครั้งนี้” กล่าวโดย Stephanie Chiang, Managing Director จากบริษัท ดับบลิว มีเดีย สิงคโปร์
OPEN-TEC (ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี) ภายใต้การดูแลและขับเคลื่อนโดยกลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ W.Media ในการเปิดตัว tech series ซึ่งจะช่วยผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงเครือข่ายเทคโนโลยีในระดับภูมิภาค โดยวางเป้าหมายสู่การสร้างให้เกิดการทำงานร่วมกันระหว่างประเทศและระหว่างแพลตฟอร์ม รวมถึงเพื่อขยายผลในเชิงบวกต่อภาคอุตสาหกรรมและสังคมที่ยั่งยืน” กล่าวโดย นางวลีพร สายะสิต General Manager- Corporate Communications  จากบริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด

เกี่ยวกับ W.Media (สิงคโปร์)
W.Media องค์กรสื่อสารและประชาสัมพันธ์ชั้นนำจากสิงคโปร์ที่เชี่ยวชาญด้านการตลาด ประชาสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆ ให้กับองค์กรเทคโนโลยีระดับโลก อีกทั้งยังส่งเสริมและสนับสนุนการให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาในอุตสาหกรรมคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ โดยการมอบประสบการณ์เฉพาะด้านและการมีส่วนร่วมกับผู้เล่นในตลาด ทั้งนี้ ที่ผ่านมา W.Media  ประสบความสำเร็จอย่างสูงจากการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้ด้านเทรนด์เทคโนโลยีรวมถึงคลาวด์และดาต้าเซ็นเตอร์ในกลุ่มประเทศอาเซียน 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม https://w.media

เกี่ยวกับ OPEN-TEC
OPEN-TEC คือ ศูนย์รวมองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยี (Tech Knowledge Sharing Platform) ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ทั้งต่อภาคธุรกิจ การศึกษา และสังคม โดยถูกออกแบบให้เป็นเสมือน Corporate Innovation Lab เคลื่อนที่ ซึ่งจะก้าวไปข้างหน้าพร้อมด้วยเทคโนโลยี เครือข่ายของผู้เชี่ยวชาญ และองค์ความรู้หลากหลายสาขาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยมีเป้าหมายในการสร้างเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ 3 มิติหลัก ได้แก่ 1. ด้านการสร้างเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้ Learning Society 2. ด้านการยกระดับดิจิตอลให้กับองค์กร Digitalization 3. ด้านการสร้างคุณค่าร่วมสู่การพัฒนาในวงกว้างเพื่อความยั่งยืนของชุมชน (Create Shared Value towards Sustainable Community) 
รายละเอียดเพิ่มเติม กรุณาเยี่ยมชม www.open-tec.com

กลุ่มบริษัททีซีซี เทคโนโลยี 
กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี คือพันธมิตรผู้ให้บริการที่พร้อมช่วยลูกค้าตอบโจทย์ธุรกิจด้วยเทคโนโลยี โดยเน้นบริการที่คุ้มค่า และตั้งอยู่บนโครงสร้างพื้นฐาน ที่มีความเป็นกลางและน่าเชื่อถือรับรองโดยมาตรฐานสากลด้านการจัดการ ความปลอดภัยข้อมูล ISO27001 และบนแพลทฟอร์มด์ที่รับรองด้วยมาตรฐานสากล ด้านความปลอดภัยสำหรับ ระบบคลาวด์ CSA STAR และ PCI DSS ตลอดจนความพร้อมในการเชื่อมต่อโครงข่ายที่ครอบคลุมและ บริหารจัดการโดยทีมงานผู้เชี่ยวชาญที่เปี่ยมด้วย ประสบการณ์ (Experienced Professionals)   กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี ประกอบด้วย บริษัท ที.ซี.ซี. เทคโนโลยี จำกัด (TCCtech) บริษัท ลีพ โซลูชั่น เอเชีย จำกัด  (LSA)  บริษัท ชินาทรัพย์ จำกัด (SNS)  กลุ่มบริษัท ทีซีซี เทคโนโลยี เน้นความสำคัญในการประสาน พลังร่วมกับบริษัทอื่นๆภายใต้กลุ่มไทยเจริญคอร์ปอเรชั่น และ พันธมิตรธุรกิจในเครือข่ายระดับโลก เพื่อผลักดันการเติบโตทางธุรกิจ และสังคมอย่างต่อเนื่องสู่ความยั่งยืน รายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาเยี่ยมชม www.tcc-technology.com