ADS


Breaking News

"สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19" รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี กับ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ครบรอบ 65 ปี

     พม. รับสถานการณ์สู้ภัยโควิด-19 เร่งช่วยประชาชนผู้มีรายได้น้อย นำทรัพย์สินมาจำหน่ายในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ ให้สถานธนานุเคราะห์  จัดทำโครงการ "สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19" โดยรับสิทธิพิเศษ ขยายเวลาตั๋วจำนำโดยไม่คิดดอกเบี้ย รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี จัดกิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน ช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชน ผ่านพ้นภาวะวิกฤต เริ่ม พ.ค. นี้ ณ โรงรับจำนำ 39 สาขาทั่วประเทศ รายละเอียดที่ www.pawn.co.th
สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19
รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี ฟรี 90 วัน ขยายอายุตั๋วจำนำ พิเศษปรับลดอัตราดอกเบี้ย ฟรีของที่ระลึก ฟรีกิจกรรมดี ๆ
     นายปรเมธี วิมลศิริ ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จากสถานการณ์ปัจจุบัน การแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 มีแนวโน้ม ลุกลามและส่งผลกระทบรุนแรงในวงกว้างต่อภาคธุรกิจและภาคประชาชนทั่วไปเป็นอย่างมาก และจากข้อมูลของสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือสศช. มองว่า จีดีพีของไทยจะขยายตัวลดลงทำให้สัดส่วนหนี้ครัวเรือนขยายตัวเพิ่มขึ้น ขณะที่การส่งออก ค่าเงินบาท ภัยแล้ง และไวรัสโควิด-19 จะทำให้แรงงานและสังคมไทยได้รับผลกระทบ
     จากปัญหาที่เกิดขึ้น ทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้ตระหนักถึงผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมจากปัจจัยต่างๆที่เกิดขึ้นในปัจจุบัน ประกอบกับตามวัตถุประสงค์ขององค์กร ที่ให้ความช่วยเหลือผู้ที่มีรายได้น้อยหรือผู้ที่ประสบปัญหาทางการเงินเฉพาะหน้าโดยการนำทรัพย์สินมาจำนำในอัตราดอกเบี้ยต่ำ เพื่อนำเงินไปบรรเทาความเดือดร้อนในการดำรงชีพ
      ทั้งนี้กำหนดให้ สธค. โรงรับจำนำของรัฐจัดทำโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด-19” โดย รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี คือ ฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี ฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง “ทองคำ” ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน  กิจกรรมทั้งสองจะถูกจัดขึ้นในเดือนพฤษภาคมที่จะถึงนี้ โปติดตามรายละเอียด ได้ที่ www.pawn.co.th  ด้วยมาตรการที่เกิดขึ้นนี้จะช่วยเหลือ ผ่อนคลายจากภาวะความวิตกต่อการดำเนินชีวิต และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายให้สามารถดำเนินชีวิตหรือ เพื่อให้ผ่านพ้นภาวะวิกฤตนี้ต่อไป
     ทางด้าน นายประสงค์  พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ ได้กล่าวถึงรายละเอียดโครงการ “สธค. โรงรับจำนำของรัฐ สู้ภัยโควิด – 19” ว่า มีนโยบายช่วยเหลือบรรเทาภาระด้านการเงินให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบด้วยมาตรการ สู้ภัยโควิด-19” รับสิทธิพิเศษ 3 ฟรี 
     ฟรีที่ 1 ขยายเวลาตั๋วจำนำ 90 วัน แก่ผู้มาใช้บริการวงเงินไม่เกิน 10,000  บาท  ที่มีตั๋วจำนำตั้งแต่ระหว่างวันที่ 3 มกราคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563  จะขยายอายุตั๋วจำนำจาก 4 เดือน 30  วัน เป็น 4 เดือน 120 วัน โดยไม่คิดดอกเบี้ย ในส่วนที่ขยายระยะเวลา  ทั้งนี้ ต้องมาลงทะเบียนที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง หรือช่องทางการสื่อสารของ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน – 31 พฤษภาคม 2563 จำกัด  1 คน 1 สิทธิ์ ฟรีที่ 2 รับของที่ระลึกครบรอบ 65 ปี เนื่องจากในปีนี้ สธค.โรงรับจำนำของรัฐ ได้ก่อตั้งมานานเป็นระยะเวลา 65 ปี จึงได้จัดทำของที่ระลึก เพื่อตอบแทนผู้มาใช้บริการทุกท่าน รับได้ที่สถานธนานุเคราะห์ทุกแห่ง เฉพาะผู้ที่มาใช้บริการในวันพุธที่ 29 เมษายน 2563 ฟรีที่ 3 กิจกรรมให้ความรู้แก่ประชาชน การอบรมเรื่อง “ทองคำ” ให้แก่บุคคลภายนอก การให้ความรู้เรื่องการบริหารเงิน  
     ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ กล่าวต่อว่าสำนักงานธนานุเคราะห์ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจสังกัดกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ  กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ มีหน่วยงานสาขาที่ให้บริการที่รู้จักกันชื่อว่า “สถานธนานุเคราะห์” หรือ สธค.โรงรับจำนำของรัฐบาล นับเป็นทางเลือกหนึ่งที่ทำให้ประชาชนได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนอัตราดอกเบี้ยต่ำ ได้รับบริการที่ทันสมัย  สะดวก  รวดเร็ว  ซึ่งสามารถใช้บริการได้ที่ สถานธนานุเคราะห์ทั้ง 39  สาขา  ในเขตกรุงเทพมหานคร  29 แห่ง เขตปริมณฑล (นนทบุรี  2 แห่ง ปทุมธานี 1 แห่ง สมุทรปราการ 1 แห่ง)  และส่วนภูมิภาค (จ.ระยอง 2 แห่ง จ.ลำพูน 1 แห่ง  จ.สุราษฎร์ธานี 1 แห่ง จ.อุดรธานี 1 แห่ง และ จ.พิษณุโลก 1 แห่ง)