ADS


Breaking News

สาธิตกรุงเทพธนฯ - ม.กรุงเทพธนฯ - กพร. ร่วมผลิตหน้ากากผ้า - เจลล้างมือ แจก ปชช.

จัดอบรม
รศ.ดร. บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี, นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน, ดร.ณัฐวรรณ สาสิงห์  ผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี และ ศ.พล.ต.ทพ. รังษิต  บุญแต้ม คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ร่วมจัดอบรมการผลิต หน้ากากผ้าเย็บมือ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป ณ อาคารปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ชั้น 2 เมื่อวันก่อน
     เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2563 เวลา 13:00 น. ณ ชั้น 2 อาคารปฏิบัติการโรงแรม มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี รศ.ดร.บังอร เบ็ญจาธิกุล อธิการบดี มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี พร้อมด้วย เอิร์น จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และ นางพรศิวลักษณ์ ผิวสอาด ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ร่วมจัดกิจกรรมผลิต หน้ากากผ้าเย็บมือ และ เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อแจกจ่ายประชาชนทั่วไป
ผู้บริหารกล่าว
สอนการผลิตหน้ากากผ้าเย็บมือ
สาธิตการทำเจลแอลกอฮอล์
     เอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี กล่าวว่า สำหรับวัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ จริงๆ แล้ว ทาง โรงเรียน และ มหาวิทยาลัย มีโครงการจิตอาสาอยู่แล้ว โดยจะมีการส่งตัวแทนนักศึกษาและนักเรียน ออกไปช่วยเหลือสังคม อย่างสม่ำเสมอตลอดมา ซึ่งในกรณีนี้ ทางโรงเรียนและมหาวิทยาลัย ก็อยากที่จะช่วยเหลือในส่วนของแรงงานที่ตกงานอยู่ด้วย เพราะอย่างที่ทราบกันดีว่า การแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ทำให้กิจการในหลายๆ อุตสาหกรรม เกิดปัญหาความคล่องตัว และมีแรงงานตกงานกันเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงอยากจะให้การทำหน้ากากผ้าเป็นการสร้างรายได้ภายในครัวเรือน ต่อแรงงานที่ตกงานเหล่านี้ รวมถึงอยากจะรณรงค์ให้คนไทยทุกคน ร่วมกันใส่หน้ากากอนามัย ซึ่งจะสามารถป้องกันการแพร่ระบาดของ ไวรัส โควิด-19 ได้ในระดับนึง 
 
     นอกจากนั้นแล้ว ทางมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี ก็ยังมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งในกิจกรรมครั้งนี้ ทาง อาจารย์ และ นักศึกษา ยังได้ร่วมกันผลิตเจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย โดยจะนำหน้ากากผ้าจำนวน 3,000 ชิ้น และ เจลล้างมือแอลกอฮอล์อนามัย จำนวน 1,500 ขวด ไปแจกจ่ายให้แก่ชุมชนที่ขาดแคลน รวมถึงคนในพื้นที่ที่ขาดแคลนด้วย
     ทั้งนี้ การที่เราริเริ่มเอาวิทยากรมาสอนการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้าให้กับแรงงาน ถือว่าเป็นการฝึกวิชาชีพอีกรูปแบบหนึ่ง โดยได้เว้นระยะห่างของโต๊ะต่างๆ ไว้เกิน 1 เมตร เพื่อให้ถูกสุขอนามัย และเรายังให้คุณครูและอาจารย์ของโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี และมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี เข้าร่วมการอบรมด้วย เพื่อที่จะให้คุณครูและอาจารย์เหล่านี้ สามารถที่จะนำวิชาไปถ่ายทอดต่อให้กับนักเรียน-นักศึกษาได้ เพื่ออย่างน้อยจะทำให้ นักเรียน-นักศึกษา สามารถผลิตหน้ากากอนามัยแบบผ้า เพื่อนำไปใช้ในครัวเรือนได้เอง เมื่อเกิดเหตุโรคระบาดหรือสภาวะแวดล้อมเป็นพิษอื่นๆ อีกในอนาคต จะทำให้ความต้องการในการใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ลดลง ทำให้จะมี supply ที่เพียงพอต่อการแพทย์อีกด้วย