ADS


Breaking News

ป่อเต็กตึ๊ง มอบ 5 ล้าน ผ่านท่านทูตจีนฯ มุ่งเชิงรุกสกัดไวรัสโคโรนา

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ลุยสกัดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ทั้งไทย – จีน เชิงรุก 
มอบเงิน 5 ล้านบาทผ่านอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย สนับสนุนการป้องกันไวรัสในจีน
พร้อมออกนโยบายเชิงรุกรองรับการช่วยเหลือ และป้องกันการแพร่ระบาด
    วานนี้ (วันที่ 29 มกราคม 2563) มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดย นายวิเชียร เตชะไพบูลย์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วย คณะกรรมการ เข้าพบ นายหยาง ซิน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย มอบเงินจำนวน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาท) สนับสนุนการป้องกัน และช่วยเหลือผู้ประสบภัยโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (Novel Coronavirus 2019 Pneumonia) ในประเทศจีน ณ สถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทย
สำหรับประเทศไทย
     มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ออกนโยบายเชิงรุก รองรับการช่วยเหลือฉุกเฉิน  และป้องกันการแพร่ระบาดในไทย ว่าด้วยแนวทางปฏิบัติภารกิจทีมปฏิบัติการในสถานการณ์เชื้อไวรัสโคโรนาระบาด เพื่อให้การช่วยเหลือฉุกเฉินด้านบรรเทาสาธารณภัยเป็นไปอย่างปลอดภัย  และทันท่วงที  
     พร้อมทั้งจัดทีมหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน ออกตรวจรักษา  แจกจ่ายยา พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่ประชาชน รณรงค์ให้สวมเพื่อป้องกันการติดเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาด โดยเริ่มจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และชลบุรี 
ทั้งนี้ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง  ยังคงติดตาม และประเมินสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคปอดอักเสบจากเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 อย่างต่อเนื่อง  และเตรียมพร้อมปรับแผนเพื่อการให้ความช่วยเหลือตามภารกิจของมูลนิธิฯ เป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพในทุกด้าน ทั้งด้านงานบรรเทาสาธารณภัยสังคมสงเคราะห์ และหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชน 

## ป่อเต็กตึ๊ง ช่วยชีวิต รักษาชีวิต สร้างชีวิต ##
#แอปพลิเคชันป่อเต็กตึ๊ง1418
#ช่วยจริงอุ่นใจแม้ในนาทีฉุกเฉิน