ADS


Breaking News

‘สาธิตกรุงเทพธนบุรี’ สั่งคุมมาตรการเข้ม สกัดอันตรายจาก ‘ฝุ่น PM2.5’- ‘ไวรัสโคโรน่า’

     จากรายงานของกรมควบคุมมลพิษที่ตรวจพบค่าฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ในอากาศ ในกรุงเทพฯ และปริมณฑล มีค่าเกินมาตรฐาน (ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมงของฝุ่นละอองขนาดเล็กกว่า 10 ไมครอนไม่เกิน 120 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) และการแพร่ระบาด "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่
     ครูเอิร์น-จิรวรรณ ชัยรุ่งเรือง ผู้อำนวยการบริหารโรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ได้กล่าวถึงแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับปัญหามลพิษ ฝุ่น PM 2.5 และ ไวรัสโคโรนา ว่า โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ไม่ได้นิ่งนอนใจ และรู้สึกห่วงใยในสุขภาพของนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง เมื่อเกิดเหตุการณ์ดังกล่าว โรงเรียนมีมาตรการในการป้องกันคือ งดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง, ให้นักเรียนทำกิจกรรมภายในห้องเรียน และ อาคาร 7 kids Careers, ให้คุณครูอบรมและให้ความรู้นักเรียน เกี่ยวกับวิธีการป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก, แนะนำให้นักเรียนใส่หน้ากากอนามัย เป็นต้น ตลอดจนให้ครูคอยติดตามข่าวสารต่างๆ เพื่อจะได้ปฏิบัติตัวทันต่อเหตุการณ์
     และมีข้อแนะนำวิธีป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็กเข้าสู่ร่างกายจากกรมควบคุมโรคกับ 5 มาตรการ "หลีก ปิด ใช้ เลี่ยง ลด" 1. หลีกการสัมผัสฝุ่นละออง, 2. ปิดประตู หน้าต่างให้มิดชิด ป้องกันฝุ่นละออง และหมั่นทำความสะอาดบ้านทุกวัน, 3. ใช้หน้ากากที่มีประสิทธิภาพให้การกรองอนุภาคที่มีขนาดเล็กกว่า 0.3 ไมครอนได้ เช่น N95 , P100, 4. เลี่ยงการออกกำลังกายหรือทำงานนานกว่า 12 ชั่วโมง ในที่โล่งแจ้ง, 5. ลดการใช้รถยนต์และเผาขยะ ถ้ามีอาการผิดปกติ เช่น หายใจติดขัด แน่นหน้าอก วิงเวียนศีรษะ หรือหมดสติให้รีบไปตรวจรักษาที่สถานพยาบาลโดยเร็ว
และจากกรณีการแพร่ระบาด "ไวรัสโคโรน่า" สายพันธุ์ใหม่ ทำให้มีผู้ป่วยติดเชื้อทั่วโลกล่าสุด "กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข" ได้เผยแพร่วิธีป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าดังนี้ 1. สวมหน้ากากอนามัย และไม่คลุกคลีกับผู้ป่วยโรคทางเดินหายใจ, 2. ปิดปาก ปิดจมูก เวลาไอ จาม ด้วยกระดาษทิชชู หรือต้นแขนด้านใน, 3. หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอด้วยน้ำ และ สบู่ หรือ แอลกอฮอล์, เจลล้างมือ ไม่นำมือมาสัมผัส ตา, จมูก, ปาก โดยไม่จำเป็น, 4. หลีกเลี่ยงการไปตลาดที่ขายซากสัตว์ป่าหรือที่มีชีวิต และการสัมผัสโดยไม่ได้ใช้ถุงมือ, 5. ไม่ใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น ผ้าเช็ดหน้า แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว เนื่องจากเชื้อก่อโรคทางระบบทางเดินหายใจ สามารถเข้าสู่ร่างกายได้ทางการสัมผัสสารคัดหลั่งของผู้ติดเชื้อ, 6. รับประทานอาหารปรุงสุกร้อน หรือปรุงอาหารประเภทเนื้อสัตว์และไข่ให้สุกด้วยความร้อน ทั้งนี้ ภายใน 14 วัน หลังเดินทางกลับจากเมืองอู่ฮั่น หากมีไข้ร่วมกับอาการทางเดินหายใจ ได้แก่ ไอ, เจ็บคอ, มีน้ำมูก, หายใจเหนื่อยหอบ ควรรีบพบแพทย์ทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทางไปประเทศจีน
    สำหรับในส่วนของ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพฯธนบุรี ได้มีมาตราการในการดูแลนักเรียนดังนี้ 1. ให้พยาบาลดูแลตรวจคัดกรองนักเรียนอย่างละเอียดและเคร่งครัดก่อนเข้าชั้นเรียน, 2. ให้นักเรียน ครู และบุคลากรทุกคนสวมใส่หน้ากากอนามัย, 3. ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อสเตอริแพลน์ น้ำอิเล็คโตรไลท์ประจุบวก, 4. ตรวจสอบคัดกรองผู้เข้ามาเยี่ยมชมโรงเรียนที่เดินทางมาจากประเทศจีน, 5. ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด
การเอาใจใส่ดูแลนักเรียน ทั้งด้านการเรียน-การสอน และสุขภาพดีๆ แบบนี้ มีที่นี่ โรงเรียนสาธิตกรุงเทพธนบุรี ผู้ปกครองหรือนักเรียนที่สนใจ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.02-408-1919-28, 02-408-8111, 02-408-1555หรือ www.satitbtu.ac.th