ADS


Breaking News

สะสมบุญปีใหม่ ส่งแรงใจให้เด็กน้อย ระดมทุนหาของขวัญส่งให้เด็กๆ ได้ที่สายด่วนพม.1300

     ส่งของขวัญให้เด็ก ที่อยู่บ้านหรือสถานสงเคราะห์ทั่วประเทศได้ที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โทร 1300
     หรือส่งที่บ้าน /สถานสงเคราะห์ ตามจังหวัดต่างๆได้เลยครับ