ADS


Breaking News

GIT มุ่งมั่นเสริมแกร่ง ผู้ประกอบการส่วนภูมิภาค ก้าวสู่ระดับโลก

GIT เดินหน้าเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ตลาดสากล
     สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ GIT จัดแสดงผลงาน ความสำเร็จ ภายใต้โครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาคตลอดระยะเวลา ดำเนินการ 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่องประดับโลก ผ่านผลงานเครื่อง ประดับสุดล้ำค่าที่ สะท้อนภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ  คูหา GEMS TREASURE ในงาน Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64
     นายวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่ากระทรวงพาณิชย์ โดย สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติได้ดำเนินงานตามโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับส่วนภูมิภาค เพื่อให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตและการค้าอัญมณีและเครื่อง ประดับโลก โดยตั้ง เป้าหมายในการลงพื้นที่ 15 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดน่าน จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสตูล จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดแพร่ จังหวัดตราด จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดภูเก็ต จังหวัดตาก จังหวัดพังงา จังหวัดสตูล จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครราชสีมา และพัฒนาต่อยอดให้เกิด รายได้ที่เพิ่มมากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบันมีแรงงานด้าน อัญมณีและเครื่องประดับกระจายอยู่ใน 15 จังหวัดนี้กว่า 111,021 ราย ปัจจุบัน สถาบันได้ลงพื้นที่ครบทั้ง 15 จังหวัด และได้นำทีมงานผู้เชี่ยวชาญของ GIT ได้ลงพื้นที่ พบปะผู้ประกอบการ พร้อมหารือหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในพื้นที่ 15 จังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทีมผู้เชี่ยวชาญ และผู้ประกอบการท้องถิ่นได้ร่วมกันรังสรรค์เครื่องประดับที่มีอัตลักษณ์อัน โดดเด่นของแต่ละจังหวัด ให้มีความ สวยงาม ร่วมสมัย และสวมใส่ได้ในชีวิตประจำวัน
การเดินแฟชั่นโชว์ แสดงแบบ เครื่องประดับ
ที่ได้รับรางวัลของแต่ละจังหวัด

     ในปีนี้ สถาบันได้ลงพื้นที่โดยส่งนักออกแบบอัญมณีและเครื่องประดับชื่อดัง อาทิ คุณศรัณญ อยู่คงดี คุณนวธัณย์ รุ่งดิลกโรจน์ และ คุณจุฑาพัชร์ นิเวศรัตน์ มาร่วมค้นหาอัตลักษณ์และสร้างสรรค์ผลงานร่วมกับ นักออกแบบท้องถิ่น ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดโลก โดยมุ่งพัฒนาและส่งเสริมให้อุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่อง ประดับไทยได้เติบโตอย่างเข้มแข็งตั้งแต่ระดับฐานราก และสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้อย่างยั่งยืน พร้อมนำผลงาน การออกแบบเครื่องประดับในโครงการนี้มาจัดแสดงในงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับ Bangkok Gems and Jewelry Fair ครั้งที่ 64 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562 ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

คุณดวงกมล เจียมบุตร
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ
( สวอ. หรือ GIT )

     นอกจากจะโชว์ความสำเร็จในโครงการพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับส่วน ภูมิภาค สถาบันยังได้ผลักดันผู้ประกอบการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคต่างๆ ที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ให้เข้ามา มีส่วนร่วมและแสดงผลงาน ณ บริเวณ คูหา New Faces จำนวน 29 ราย ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งช่องทางใน การขยายตลาดสินค้าไทย จากชุมชนสู่สากลและเพื่อพัฒนาศักยภาพประเทศไทย สู่การเป็นศูนย์กลางการค้า อัญมณีและเครื่องประดับโลกสถาบันยังผลักดัน งานสำคัญในการผลักดันให้จังหวัดจันทบุรีก้าวสู่การเป็น “นคร อัญมณีโลก” และสร้างความเข้มแข็งให้แก่ผู้ประกอบการ และวิสาหกิจชุมชนด้านอัญมณีและเครื่องประดับ จังหวัดจันทบุรี ให้มี ความสามารถเพียงพอ ต่อการขยายตลาดการค้า สู่สากล โดยสถาบันกำหนดจัดงานเทศกาล “พลอยและเครื่องประดับนานาชาติ 2019”  หรือ International Chanthaburi Gems and Jewelry Festival 2019”  โดยจัดมีกิจกรรม ที่น่าสนใจมากมาย อาทิ

     การงานประกวดออกแบบเครื่องประดับและการประกวดพลอยเจียระไนการประกวดโครงการวิจัยด้านอัญมณีและเครื่องประดับ ระหว่างวันที่ 4 – 8 ธันวาคม 2562 โดยเปิดบูธแนะนำกิจกรรมต่างๆ ภายในงาน บางกอกเจมส์แอนด์จิวเวลรี่แฟร์ อีกด้วย
     สำหรับผู้ที่สนใจ สามารถเข้าชมผลงานอัญมณีและเครื่องประดับจากฝีมือและภูมิปัญญาอันเป็นอัตลักษณ์ ของชาติไทย ได้ ณ คูหา GEMS TREASURE ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 2 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี รวมทั้งสามารถเข้าเยี่ยมชม และขอข้อมูลงานเทศกาล “พลอยและเครื่องประดับนานา ชาติจันทบุรี 2019” ได้ที่คูหาหมายเลข B 14,16,18 20 และ E 13,15,17,19 ระหว่างวันที่ 10 – 14 กันยายน 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
     สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02 634 4999 ต่อ 635 – 642 หรือดูรายละเอียดได้ที่ www.git.or.th

คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( สวอ. หรือ GIT ) ให้สัมภาษณ์

คุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  ให้สัมภาษณ์

ผู้บริหารถ่ายภาพหมู่ร่วมกัน

GIT ร่วมจัดงาน ICA Congress 2019 ตอกย้ำศักยภาพไทยขึ้นฮับการค้าอัญมณีโลก

คุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์  มอบรางวัลให้แต่ละจังหวัด โดย GIT เดินหน้าเร่งพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการส่วนภูมิภาคตอบโจทย์ตลาดสากล

การเดินแฟชั่นโชว์ แสดงแบบ เครื่องประดับ ที่ได้รับรางวัลของแต่ละจังหวัด

คุณวีรศักดิ์ หวังศุภกิจโกศล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ , คุณดวงกมล เจียมบุตร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ ( สวอ. หรือ GIT ) และ ผู้บริหาร ตัดริบบิ้นเปิดงาน