ADS


Breaking News

บ้านสวนส้ม หมู่ที่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “ผลิตภัณฑ์จากไม้ ค้าขายชายแดน แน่นเฟ้นเพื่อนบ้าน ด้านการเกษตรนำร่อง”

ประวัติความเป็นมา
ปี พ.ศ. ๒๕๑๗ - ๒๕๑๘ เดิมทีบริเวณนี้เป็นพื้นที่ทำสวนส้มโอของนายสมพงษ์ ณ บางช้าง  มาก่อนหลังจากนั้น ก็มีการรวบรวมกลุ่มชาวบ้านที่กระจัดกระจายอยู่บริเวณนั้นเพื่อก่อตั้งเป็นหมู่บ้านเขตป้องกันตัวเองชายแดนจันทบุรีเพื่อความมั่นคง  ในปีพ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๖ จึงตั้งชื่อว่า “บ้านสวนส้ม”
ในช่วงนั้นมีสงครามระหว่างเวียดนามและเขมรแดง  หลังจากที่สงครามเริ่มสงบจึงมีการประกาศเปลี่ยนสนามรบเป็นสนามการค้า  และเริ่มทำการค้าไม้ระหว่างไทยและกัมพูชา
ตลาดการค้าไม้ในสมัยนั้นได้รับความนิยมมากจึงทำให้ช่างไม้จากทั้งทางภาคเหนือและอีสานย้ายถิ่นฐานเข้ามาในบ้านสวนส้มจนเป็นชุมชนอุตสาหกรรมงานไม้และเฟอร์นิเจอร์

ตลาดเฟอร์นิเจอร์
มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักว่าตลาดสวนส้มส่วนใหญ่ได้รับการสืบทอดผีมือช่าง  ตั้งแต่โบราณจากรุ่นสู่รุ่นนิยมแปรรูปไม้ทุกชนิด เพื่อสร้างเป็นเฟอร์นิเจอร์ทั้งขนาดใหญ่  ขนาดกลาง เช่น ตู้ โต๊ะ เตียง บานประตู และของที่ระลึกขนาดเล็กเช่น  พวงกุญแจ  ป้ายที่ทำจากไม้แบบต่างๆ

สวนกล้วยไข่ ๓,๐๐๐ ไร่
เป็นการรวมพื้นที่ของชาวบ้านที่ปลูกกล้วยไข่เหมือนกัน จัดเป็นวิธีเกษตรของชาวบ้านในชุมชน ที่สามารถส่งเสริมการเรียนรู้ ให้กับนักท่องเที่ยวได้  และเพิ่มเติมกิจกรรมต่าง ๆ เช่น ขี่รถไถ  รถซาเล้ง และรถอีแต๊ก

วัดเขาแจงแบง
ตั้งอยู่ระหว่างเส้นทางจากอำเภอสอยดาวมายังบ้านสวนส้มเป็นวัดที่มีชื่อเสียงเรื่องเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ชาวบ้านเลื่อมใสครูบาโก  พระผู้เป็นเกจิดังของวัดเขาแจงแบง

หลุมหลบภัยตรงบริเวณชายแดน
เป็นที่หลบลูกปืนขนาดใหญ่ประมาณปี พ.ศ. ๒๕๒๕ - ๒๕๒๘ ในปัจจุบันยังไม่เปิดเป็นสถานที่ท่องเที่ยว เพื่อการเรียนรู้อย่างเป็นทางการ

ตลาดประชารัฐ
เป็นตลาดที่เปิดทุกวันสินค้าที่จำหน่ายส่วนใหญ่มาจากชาวบ้านในชุมชน  ได้แก่ ผักสดผักพื้นบ้าน(ผักเซียนดองหน่อไม้) ผลไม้ตามฤดูกาล ปลาร้า  และเครื่องใช้ในครัวเรือน

ผลิตภัณฑ์
ป้ายไม้ธรรมชาติ  ไข่เค็ม ปลาร้าสับสมุนไพร  น้ำพริกเผา น้ำปลาร้าต้มปรุงรส  กล้วยกวน กล้วยฉาบ กล้วยตากอบน้ำผึ้ง  ถ่านอัดแท่ง ลำไยอบเนื้อทอง
ข้อมูลติดต่อ
บ้านสวนส้ม หมู่ 5 ตำบลสะตอน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


คุณมนัส ๐๘๙ ๐๑๔ ๐๒๖๔