ADS


Breaking News

บ้านเตาถ่าน หมู่ ๕ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “เตาถ่านพัฒนา ประปาดื่มได้ ค้าขายชายแดนเขมร เน้นวัฒนธรรมสืบสาน งานบุญร่วมใจ ห่างไกลยาเสพติด ช่วยกันคิดช่วยกันทำ นำชุมชนสู่ความเข้มแข็ง”

ประวัติความเป็นมา
ก่อน พ.ศ. ๒๕๑๕  บ้านเตาถ่านมีสภาพทั่วไปของพื้นที่เป็นป่าดงดิบต่อมามีราษฎรจากหลายจังหวัดอพยพมาอาศัยอยู่
เพื่อประกอบอาชีพทางการเกษตรคนในชุมชนได้ใช้เศษไม้จากการทำที่อยู่อาศัยและการทำการเกษตรนำมาเผาถ่านโดยเตาเผาถ่าน
มีลักษณะเป็นเตาอบ  ราษฎรในพื้นที่และผู้ที่สัญจรไปมาพบเห็นว่าบริเวณแห่งนี้มีการเผาถ่านและมีเตาเผาถ่านลักษณะดังกล่าว จึงเรียกขานบริเวณแห่งนี้สืบต่อกันมาว่า “บ้านเตาถ่าน” เมื่อความเจริญเพิ่มมากขึ้นก็ได้มีราษฎรจากหลายจังหวัดอพยพเข้ามาทำกินในบริเวณแห่งนี้เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ

อาหารที่เป็นอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านเตาถ่าน
อาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านเตาถ่านเป็นอาหารที่รับประทานง่าย  เช่น ไก่ย่างข้าวเหนียวส้มตำ และเป็นอาหารที่ชาวอีสาน ชอบรับประทานเนื่องจากวัฒนธรรมประเพณีในการกินที่ทำให้กินได้สะดวกรวดเร็วสามารถห่อใส่ภาชนะไปทำงานตามไร่ตามสวน ปั้นจิ้มหยิบกินนั่งล้อมวง จึงมีการทำนาข้าวปลูกข้าวเหนียวไว้รับประทานเองและเลี้ยงปลาตามบ่อหรือสระ นำปลามาทำเมนูง่ายๆ อย่างปลาเผา เมนูเด็ดอีกหนึ่งเมนู คือ ต้มยำไก่ โดยปัจจุบันพัฒนาไปสู่ต้มยำไก่กระวานซึ่งกระวานให้รสชาติสมุนไพรที่มีกลิ่นหอมและยังมีแมลงทอด  และของทอดอื่นๆ อาทิ จิ้งหรีด จักจั่น เขียดทอด

ท่องเที่ยว
มกราคม - กุมภาพันธ์
มีการท่องเที่ยวสวนเกษตรปลอดภัยลำไยหวาน  ชมชิมลำไยสดในสวนอิ่มไม่อั้น ปั่นจักรยานเยี่ยมชมตลอดสองฝั่งแผ่นดินไทยกัมพูชา  ถ่ายรูปวิวสวยเขาพนมปึก เขาสอยดาว เขาตาง๊อก สามพื้นที่แห่งขุนเขา ชมเหมืองแร่ทองคำกัมพูชา ที่ขนานนามว่า เขาแห่งทองคำพนมปึก

มีนาคม-เมษายน
ชมสวนเกษตรอินทรีย์วิถีสอยดาว  ชมจักจั่นเรไรร้องเสียงประสาน รับประทานกล้วยไข่และชมเทคนิคการผลิตกล้วยไข่คุณภาพเพื่อการส่งออก

พฤษภาคม
ชมการแสดงรำเซิ้งบั้งไฟ   ขบวนแห่บั้งไฟประเพณีอีสาน  และการละเล่นต่างๆ ของคนชาวอีสานชมการจุดบั้งไฟขึ้นสูง ที่มีแห่งเดียวในจังหวัดจันทบุรี

ตลอดปี
เที่ยวชุมชนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรแปลงใหญ่หญ้าเนเปียร์  ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนตามรอยประวัติศาสตร์ ชุมชนรำลึกวีรชนคนกล้าเชื่อมโยงวัฒนธรรมสองแผ่นดินชมชิมสินค้า OTOP เลือกซื้อเฟอร์นิเจอร์ไม้ของฝาก และการแปรรูปไม้  กราบขอพรพระใหญ่วัดเขาแจงแบง
ผลิตภัณฑ์
พริกแกง  ชาดาวอินคา  โลชั่นดาวอินคา  กระเทียมดอง ผักอินทรีย์  ข้าวอินทรีย์ ขนมถ้วย แหนมหมู  แคปหมู ผ้าบาติก
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเตาถ่าน  หมู่ ๕ ตำบลทุ่งขนาน อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี


คุณเสนาะ  ๐๘๑ ๑๕๕ ๐๖๒๘  คุณบุญประคอง ๐๘๑ ๒๕๙ ๗๕๒๗