ADS


Breaking News

บ้านปะตงล่าง หมู่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี “สุขทุกวันที่จันทบุรี สุขทุกวินาทีที่ทรายขาว หมู่บ้านช้างใหญ่ กระวานพันธุ์ดี น้ำตกเขาสอยดาว การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์”

ประวัติความเป็นมา
หมู่บ้านทอยู่ห่างจากตัวอำเภอ ๓ กม. เดิมเป็นหมู่บ้านที่มีคนไทย จีน ขอม (เขมร) ย้ายถิ่นมา ตั้งแต่สมัยที่ยังไม่มีการแบ่งพรมแดนประเทศที่ชัดเจน ในปี พ.ศ. ๒๕๐๐ มีการตั้งรกรากสร้างบ้านทำการเกษตรในพื้นที่บริเวณวัดปะตง และบ้านนา ปะตง เป็นภาษาเขมรแปลว่า เที่ยงตรง โดยมีเรื่องเล่าว่า มีพระเดินธุดงค์เดินทางมาถึงบริเวณนี้ตอนเที่ยงตรงพอดี

ชาวบ้านทำมาหากินโดยการปลูกพืชล้มลุก ข้าวโพด มันสำปะหลัง ถั่วเขียว ทำนา และการเก็บกระวานเพื่อจำหน่ายและส่งออก นอกจากนี้บ้านประตงล่างยังเป็นที่ตั้งของ น้ำตกเขาสอยดาว และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าที่สำคัญอีกด้วย

สถานที่ท่องเที่ยว

ศาลเจ้าพ่อสอยดาว
ก่อนถึงทางขึ้นน้ำตกเขาสอยดาว จะพบกับศาลเจ้าพ่อเขาสอยดาว สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านที่ชาวบ้านจะแวะสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล และความเจริญแก่ผู้สักการะ

น้ำตกเขาสอยดาว

ตั้งอยู่ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาวเป็นน้ำตกขนาดใหญ่สวยที่สุดในภาคตะวันออกที่ไหลมาจาก ต้นน้ำบนเขาสอยดาวเหนือสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านผาหินและแมกไม้ ตัวน้ำตกโอบคลุมด้วยผืนป่าดิบชื้นป่าเต็งรัง แบ่งเป็นชั้นได้ถึง ๑๖ ชั้น

ศาลาอายุ ๔,๐๐๐ ปี

ที่มาของชื่อ ศาลา ๔,๐๐๐ ปี เพราะมีการขุดพบเครื่องปั้นดินเผา ที่มีอายุกว่า ๔,๐๐๐ ปี ซึ่งปัจจุบันได้มอบชุดเครื่องปั้นดินเผา ให้แก่กรมศิลป์เป็นผู้ดูแล และได้พัฒนาพื้นที่ตรงนี้กลายเป็น ศาลา ๔,๐๐๐ปี ที่สามารถชมวิวความสวยงามของอำเภอสอยดาวได้แบบ ๓๖๐ องศา และสามารถกลางเต็นท์พักค้างคืนเพื่อชมดาวและทางช้างเผือกได้

หอชมช้าง
หมู่บ้านปะตงล่าง เป็นหมู่บ้านที่มีโขลงช้างให้พบเห็นอยู่เสมอ จึงมีการสร้างหอสังเกตการณ์ไว้สังเกตการณ์เส้นทางเดินของช้าง สำหรับนักท่องเที่ยวจะได้ร่วมกิจกรรมยิงกระสุนพันธุ์ไม้ป่า เพื่อเป็นการขยายพันธุ์ต่อไป

สำนักกระวานเขาสอยดาว
กระวานที่บ้านปะตงล่างได้ชื่อว่ามีคุณภาพดีที่สุดในประเทศไทย เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกและเพาะพันธุ์กระวาน จึงเกิดเป็นสำนักกระวานขึ้น โดยสํานักกระวานเป็นเพิงที่พักอยู่อาศัยระหว่างที่ทำการเก็บเกี่ยวกระวานวิธีการเก็บกระวานจะเก็บ ช่อร่วงที่ออกบริเวณใต้โคนต้นซึ่งจะออกเฉพาะต้นที่อยู่บนภูเขาเท่านั้นแล้วนำเมล็ดกระวานไปย่างไฟให้แห้ง สํานักกระวานจึงจำเป็นต้องก่อไฟไว้ตลอดเพื่อใช้ย่างกระวานและเพื่อเป็นสัญญาณไว้กันสัตว์ป่า

ผลิตภัณฑ์
กังหัน ไอศกรีม แคปหมู หมูยอ สุ่มไก่ ชากระวาน น้ำดื่มสมุนไพร มีดประดิษฐ์ ปุ๋ยหมัก ลำไยอบแห้ง

ข้อมูลติดต่อ

บ้านปะตงล่าง หมู่ ๕ ตำบลทรายขาว อำเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี

คุณสุกี้ โทร. ๐๙๒ ๒๖๓ ๕๔๓๘