ADS


Breaking News

บ้านทุ่งกร่าง หมู่ ๔ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี “ช้อป ชิม ริมคลองกร่าง ชมป่าพรรณไม้เถาวัลย์ร้อยปี”

ประวัติบ้านทุ่งกร่าง
ความเป็นมาตั้งแต่เริ่มเดิมทีนั้น ปู่ ย่า ตา ยาย ทวด ซึ่งนายช้าง ดอกไซ เป็นผู้ใหญ่บ้านในสมัยนั้นมาจากพระตะบองเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๑ ซึ่งในเวลานั้นยังเป็นดินแดนของประเทศไทยและเริ่มก่อตั้งหมู่บ้านทุ่งกร่างขึ้นปี พ.ศ. ๒๔๖๕ คำว่าทุ่งกร่าง ที่มาจาก มีชาวบ้านได้ไปเที่ยวป่าหัวคลองทุ่งกร่างได้ไปเจอทองคำก้อนใหญ่ มีรูปร่างคล้ายเขาวัว เหลืองอร่าม ซึ่งภาษาชองเรียกว่า กร๊าง หรือ โกร๊งกร่าง แปลเป็นภาษาไทยคือทองกร่าง ต่อมาชาวบ้านก็เริ่มเรียกขานจาก “โกร๊งกร่าง” เพี้ยนไปเป็น”ทุ่งกร่าง” จนถึงทุกวันนี้ อีกนัยหนึ่งคำว่า “กร่าง” เป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งซึ่งจากหลายตำนานชาวบ้านเชื่อกันว่าเป็นต้นไม้แห่งยาวิเศษ ชนเผ่าพวนเดิมทีมาจากเทือกเขาอันไตเป็นเจ้าอาณาจักรล้านช้าง หรือ ประเทศลาวในปัจจุบัน ชาวพวนได้อพยพมาตั้งรกรากที่บ้านทุ่งกร่างประมาณปี พ.ศ ๒๕๑๗ เพราะเกิดเหตุการณ์กุลีตีทัพเจ้าเมืองพวนแตกเลยเกิดสงครามกลางเมือง เชื้อสายที่มาอยู่บ้านทุ่งกร่างคือ เชื้อสายจากลพบุรี ซึ่งชาวพวนส่วนใหญ่ไม่ค่อยเปิดเผยตัวตน ซึ่งนิสัยของชาวพวนรักความสงบ ชอบความสวยงามไม่วุ่นวายจึงอาศัยอยู่ที่บ้านทุ่งกร่างได้อย่างยาวนานจนมาถึงผู้ใหญ่ พนอ ศรีสุวรรณ ณ ปัจจุบัน
วัดทุ่งกร่าง
เป็นวัดประจำหมู่บ้าน ที่เกิดจากการอุทิศที่ดินส่วนตัวเพื่อสร้างเป็นวัด ปัจจุบันเป็นวัดที่ผู้คนในหมู่บ้านให้ความศรัทธาเคารพนับถือและนิยมประกอบพิธีทางศาสนาในโอกาสวันสำคัญภายในวัดมีหลวงพ่อดำพระพุทธรูปเก่าแก่ที่มีอายุมากกว่า ๔๐๐ ปี และพระศรีโพธิ์ทองที่ชาวบ้านร่วมกันทำพิธีหล่อองค์พระขึ้นอีกทั้งยังมีศาลต้นตะเคียนที่มีเรื่องราวมากมายเกี่ยวกับความเชื่อความศรัทธาของคนในหมู่บ้านอีกด้วย
ตลาดผลไม้สายอุโมงค์
ตลาดนี้เกิดจากเมื่อสมัยก่อนชาวบ้านมีผลผลิตการเกษตรค่อนข้างเยอะแล้วการซื้อขายอาศัยเพียงรถของพ่อค้าที่นานทีจะเข้ามารับซื้อทำให้ผลผลิตเสียหายชาวบ้านจึงเกิดแนวคิดร่วมกันว่านำผลผลิตเช่นผลไม้พืชผักของเราตามฤดูกาลมาออกวางจำหน่ายริมถนนเพื่อให้ผู้คนที่สัญจรไปมาเลือกของที่มีคุณภาพจากชาวไร่ชาวสวนโดยตรง
ศูนย์วิจัยแมลง
ศูนย์วิจัยกีฏวิทยาป่าไม้ที่ ๓ จันทบุรี สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืชกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชทำหน้าที่เผยแพร่งานวิจัยด้านด้านแมลงและเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านธรรมชาติภายในมีสาระสำคัญ เช่น ฟังผีเสื้อโรงเลี้ยง แมลงห้องพิพิธภัณฑ์ นิทรรศการแมลง เส้นทางศึกษาธรรมชาติ และนิทรรศการกลางแจ้ง
ต้นเถาวัลย์ ๑๐๐ ปี
เถาวัลย์ หรือต้นกระไดลิง เป็นพรรณไม้เถาเนื้อแข็งผลัดใบขนาดใหญ่ มีมือเกาะมักขึ้นพาดพันตามเรือนยอดของต้นไม้อื่นไปได้ไกล เถาแก่มีลักษณะแข็ง เหนียว แบน โค้งไปมาเป็นลอนสม่ำเสมอ ลักษณะเป็นขั้นๆ ดูคล้ายบันได จึงเรียกชื่อพันธุ์ไม้ชนิดว่ากระไดลิง
ผลิตภัณฑ์
ลำไยลอยแก้ว  สร้อยข้อมือถัก  น้ำมังคุดผสมลำไย  น้ำพริกเผาลำไยอบแห้ง  น้ำพริกนรกกุ้งกระวาน กล้วยฉาบบ้านทุ่งเบรคแตก    ตะกร้าเชือกมัดฟาง ขนมเคอรี่พั๊ฟงาดำ ยางล้อเราไม่เก่าเลย  กระวานสด


ข้อมูลติดต่อ
บ้านทุ่งกร่าง หมู่ ๔ ตำบลทับไทร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี
คุณสุภาพร สังวาลไพร  โทร. ๐๙๘ ๓๕๓ ๓๙๔๔

คุณมนัส ประเสริฐพรมีโชค  โทร. ๐๘๑ ๘๕๔ ๕๓๕๐