ADS


Breaking News

บ้านหนองบัว หมู่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี “ชมวิถีริมคลอง ลิ้มลองอาหารถิ่น หอมกลิ่นน้ำอ้อยหวาน สืบสานฝีมือพลอย”

ชุมชนที่เงียบสงบริมคลองหนองบัว ซึ่งชาวบ้านประกอบอาชีพเกษตรกรรมและประมงพื้นบ้านด้วย “หลักรอ” ที่คล้ายโพงพางเพื่อดักกุ้งหอยปูปลา ที่นี่ยังเป็นแหล่งกุ้งแห้งคุณภาพดีที่สุดและขายได้ราคาดีที่สุดในประเทศเฉลี่ยกิโลกรัมละ ๒,๐๐๐ บาท โดยแปรรูปจาก “กุ้งนา” ที่พบได้มากในชุมชนแห่งนี้

ตลาดเช้าหนองบัวหรือชุมชนขนมแปลก

ตลาดเช้าที่เต็มไปด้วยอาหารทะเลสดๆ เช่น  ปลาควยถอก ปลาสัมหลัง ปลาแป๊ะ ปลากด ปลาจวด ปลากะปี๊ กุ้งขาว กุ้งนา ปูทะเล    ปูไข่ ปูแป้น หรือปูใบไม้ โดยวิถีชีวิตชาวประมงจะออกเรือในช่วง “น้ำชอบ” หรือน้ำไหลเชี่ยว ตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไป และกลับในมาถึงตอนเช้ามืด ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ตลาดเปิดทำการพอดีราวตี ๔ จนถึง ๘ โมงเช้า
ล่องเรือชมป่าชายเลน
สัมผัสความสงบเงียบและการเข้าถึงธรรมชาติขณะล่องเรือชมความงามของป่าชายเลนที่สมบูรณ์ด้วยต้นโกงกาง ต้นแสม ต้นฝาดแดงที่จะออกดอกช่วงตุลาคม ต้นลำพูที่มีหิ่งห้อยตอนกลางคืน ต้นสักน้ำเค็ม ฯลฯ ซึ่งช่วงน้ำลดชาวบ้านจะ “ล้วงปู” หลังจากนำลอบมาดักไว้พร้อมเหยื่อ เพื่อล่อให้ปูปลาเข้ามา นอกจากนี้ ในเวลาเย็นยังจะได้เห็นภาพฝูงเหยี่ยวบินจากป่าชายเลนกลับรัง
โรงหีบอ้อยหนองบัว
ชมกระบวนการผลิตน้ำตาลอ้อยแบบปลอดสารเคมีทุกขั้นตอน ตั้งแต่คั้นน้ำอ้อยโดยปล่อยให้ไหลไปตามราง กรอง ต้ม และเคี่ยว ๕ กะทะ จนข้นเหนียว แล้วปล่อยลงมาตามราง เพื่อคาดและพริกจนแห้ง จากนั้นใช้ไม้เหยียบทุบให้ละเอียด

ขนมบ่าว-สาว”
ขนมวัฒนธรรมที่ผูกพันกับพิธีแต่งงานของชาวจันทบุรี โดยเจ้าบ่าวจะชักชวนเพื่อนฝูงมามากวนขนม “บ่าว-สาว” เพื่อสื่อถึงความรักที่เหนียวแน่น โดยขนมบ่าวเป็นตัวแทนเจ้าบ่าวหรือข้าวเหนียวแดง ที่นำข้าวเหนียวเคี่ยวกับน้ำตาลและกะทิ ส่วนขนมสาวเป็นตัวแทนเจ้าสาวหรือกะละแม  ที่นำแป้งมาเคี่ยวกับน้ำตาลและกะทิ ปัจจุบันหาเจ้าบ่าวทำตามธรรมเนียมดั้งเดิมได้ยาก จึงมีครัวเรือนที่ยังรับทำขนมชนิดนี้อีกทั้งทำขายในตลาดด้วย

อาหารท้องถิ่น
ลิ้มรส “กุ้งฮิ๊บ” หรือกุ้งเคี่ยวกับน้ำตาลปี๊บปรุงรสด้วยเกลือเล็กน้อย จนเปลือกกุ้งกรอบนุ่มเคี้ยวอร่อย และ “ปลาปี๊” ที่นำปลาสดมาทอดจนกรอบ ก่อนเจียวกระเทียมพริกไทย และนำมาคลุกรวมกันอีกที ทำให้ปลากรอบ และรับประทานได้ทั้งตัว
ผลิตภัณฑ์ชุมชน
มันทอดอบเนย  มันรังนก ขนมกั้ง-ขนมกวน   มะพร้าวแก้ว กุ้งแห้ง ขนมไข่มดสอดไส้  ขนมผิงโบราณ เสื้อสกรีน น้ำตาลอ้อย  จี้พลอยไพลิน

ข้อมูลติดต่อ
บ้านหนองบัว หมู่ ๖ ตำบลหนองบัว อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

คุณมณเฑียร ตรีผล โทร. ๐๘๖ ๑๑๐ ๕๕๑๐