ADS


Breaking News

บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
บ้านหนองอ้อล่าง หมู่บ้านเล็กๆ ในอดีตมีประชากรอาศัยอยู่ที่ประมาณ ๑๐ กว่าหลังคาเรือน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพการทำนาและทำสวนผลไม้ ที่มาของชื่อบ้านหนองอ้อ นั้นมีที่มาจากบริเวณหมู่บ้านมีหนองน้ำธรรมชาติ และตามบริเวณหนองน้ำจะมีต้นอ้อขึ้นอยู่มาก ชาวบ้านจึงนำมาตั้งเป็นชื่อหมู่บ้านต่อมาเมื่อจำนวนประชากรเพิ่มมากขึ้น จึงให้แยกหมู่บ้านออกมาจากหมู่ ๓ เดิม จึงเรียกหมู่บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ที่ ๙

วัดหนองอ้อ
วัดหนองอ้อ ตั้งอยู่ที่ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดจันทบุรีแห่งที่ ๓๗ สร้างเมื่อปี พ.ศ ๒๔๒๗ และได้รับการประกาศวิสุงคามสีมาเมื่อปี ๒๔๙๒ ถือเป็นวัดเก่าแก่วัดหนึ่งของจังหวัดจันทบุรีมีพระครูวิศาลรจันทรสุขคุณ (เฉียบ จนฺทสโร) เป็นเจ้าอาวาสวัดรูปแรก
หลวงพ่อพอดี
หลวงพ่อพอดีเป็นพระประธานที่ประดิษฐานใน อุโบสถหลังใหม่ของวัดหนองอ้อ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี  มีชื่อเสียงด้านพระเมตตา เป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป หลวงพ่อพอดีนับเป็นพระพุทธรูปที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือของคนในชุมชนและผู้คนทั่วไป เป็นพระพุทธรูปองค์แรกของประเทศไทยที่หล่อเอาเศียรขึ้นโดยศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี

สถานที่ท่องเที่ยว

บ้านลุงหมัก
ศูนย์เรียนรู้เห็ดเยื่อไผ่ ที่จะให้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเพาะเห็ดเยื่อไผ่ ตั้งแต่ต้นจนถึงขั้นตอนการแปรรูปออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ อาทิ การทำเซรั่มจากเห็ดเยื่อไผ่ สบู่เยื่อไผ่ เป็นต้น

ผลิตภัณฑ์กระเป๋าจากขยะรีไซเคิล
ผลิตพันธ์กระเป๋าจากขยะรีไซเคิลเป็นผลิตภัณฑ์ที่นำเอาขยะมาสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่คนในชุมชน สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชน อาทิ การนำซองกาแฟมาผลิต เป็นกระเป๋า กล่องกระดาษทิชชู่ ที่มีความสวยงาม และทนทานอีกด้วย

กลุ่มมังกรดิน
เมื่อเดินทางมาถึงที่กลุ่มมังกรดิน จะได้รับการต้อนรับด้วย Welcome drink  “กาแฟหมา” ที่มีให้เลือกดื่มทั้งแบบร้อนแลแบบเย็น อร่อยและมีประโยชน์ หลังจากนั้นจะได้เข้าร่วมกิจกรรมฐานเรียนรู้ อาทิเช่น สปาไส้เดือน การทำน้ำหมัก วิธีร่อนปุ๋ยไส้เดือน การปลูกผักสมุนไพรจากปุ๋ยไส้เดือน เป็นต้น
กลุ่มงานไม้ระบายอารมณ์
แต่งแต้มสีสันลงบนพื้นไม้จากเศษไม้ธรรมดา กลายเป็นงานประดิษฐ์ที่มีชิ้นเดียวในโลกที่เกิดจากมือของคุณเอง

ศิลปะปั้นขี้เลื่อย
จากเศษขี้เลื่อยนำมาปั้นกลายเป็นผลงานศิลปะ ที่มีมูลค่าราคาสูงร่วมเรียนรู้และลงมือทำผลงานศิลปะกับปราชญ์ชุมชนที่จะสอนให้คุณสร้างงานศิลปะจากขี้เลื่อย

ผลิตภัณฑ์
เห็ดนางฟ้า น้ำยาเอนกประสงค์ใช้ในครัวเรือน  เห็ดสวรรค์ น้ำพริกมันหนองอ้อล่าง แคปหมู กลุ่มแปรรูปไม้ พืชผักปลอดสารพิษ ปุ๋ยมูลไส้เดือน น้ำหมักมูลไส้เดือน ภาพปั้นขี้เลื่อยนู่นต่ำ-สูง

ข้อมูลติดต่อ
บ้านหนองอ้อล่าง หมู่ ๙ ตำบลมะขาม อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี


คุณรำพึง  ยุติวงษ์ โทร. ๐๘๔ ๘๘๑ ๙๙๑๕