ADS


Breaking News

บ้านชำตาเรือง หมู่ ๗ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี “ชำตาเรือง เมืองอินทรีย์ วิถีบ้านเรา”

ประวัติความเป็นมา

ที่มาของชื่อนั้น มีสองที่มา เรื่องที่ ๑ คือ ในอดีตบริเวณพื้นที่นี้เป็นป่ารกเป็นที่รู้จักเป็นอย่างดีของนักล่าสัตว์ คำว่า ชำ แปลว่าพื้นที่ราบลุ่มมีน้ำท่วมขังหรือทุ่งที่มีน้ำขัง และตาเรืองคือดวงตาของสัตว์ที่เรืองรองในยามค่ำคืนเนื่องจากมีสัตว์ป่าจำนวนเยอะมากเมื่อ
นักล่าสัตว์เดินทางมาก็จะเห็นแววตาของสัตว์ที่เรืองรองจึงเรียกกันว่าทุ่งชำตาเรืองและอีกที่มาเล่ากันว่าคำว่าชำตาเรืองมาจากคำว่า  ชำตาเหลือกเนื่องจากในอดีตพื้นที่บริเวณนี้มีความทุรกันดารมากพื้นที่เป็นป่าและถนนเป็นทางเกวียนเป็นหลุมเป็นบ่อเดินทางลำบากและไกลมากเดินกันจนตาเหลือก กว่าจะถึง ต่อมาจึงเพี้ยน เป็นตาเรือง

ศูนย์การเรียนรู้ไก่ไข่อารมณ์ดี

ใช้วิธีการเลี้ยงแบบธรรมชาติโดยปล่อยให้ไก่ได้หาอาหารจากธรรมชาติจิกหาอาหารกินตามพื้นมีบริเวณกว้างไม่ได้กักขังและใช้สมุนไพรให้ไก่กินแทนการให้ฮอร์โมน เวลาเลี้ยงก็มักจะพูดคุยกับไก่ไปด้วยทำให้เกิดความคุ้นชินแม่ไก่อารมณ์ดีไม่มีความเครียดไก่ก็จะหลั่งสารเอ็นโดรฟินออกมาทำให้ไม่เกิดสารก่อมะเร็ง

ศูนย์การเรียนรู้ “สวนผสมของยายเพ็ญ”

ที่สวนแห่งนี้เป็นการทำเกษตรแบบปลอดสารพิษในบริเวณแปลงผักจะมีการหมักปุ๋ยชีวภาพใช้เองและปลูกผักที่หลากหลายได้ตลอดทั้งปี ผักที่ปลูกก็จะมีจำพวกผักสวนครัว พริกต้นหอม ผักชี คะน้า ผักกาด มะเขือเทศ มีการเลี้ยงไก่ ปลา และกบ โดยยึดหลักตามทฤษฏีของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙

จุดชมวิวอ่างเก็บน้ำศาลทรายอ่างเก็บน้ำคลองศาลทราย

โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายเป็นโครงการที่มีความสำคัญต่อจังหวัดจันทบุรีเนื่องจากเป็นแหล่งเก็บกักน้ำขนาดกลางเพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ตอนบนของจังหวัดบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำสันทรายมีบรรยากาศที่ร่มรื่นทัศนียภาพที่สวยงามเหมาะกับการท่องเที่ยวชมธรรมชาติและพักผ่อน

วัดสันติธรรมคีรีเขาหินโค่ง
- ศาลพ่อปู่เขาหินโค่งตั้งอยู่บริเวณยอดเขาหินโค่งเดินขึ้นบันไดผ่านป่าที่อุดมสมบูรณ์ประมาณ ๑๐๐ ขั้น เป็นศาลที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือหากใครเดือดร้อนก็จะมากราบไหว้ขอพรให้พ่อเจ้าพ่อปู่ช่วยเหลือ
- รอยพระพุทธบาทจำลองสร้างโดยท่านพ่อโสตประดิษฐานอยู่บนยอดเขาใกล้กับเขาหินโค่งหรือหินโค้งซึ่งมีที่มาของชื่อจาก รูปทรงของก้อนหินขนาดใหญ่ที่มีส่วนที่โค้งเว้า กลายเป็นชื่อเขาหินโค้ง และเพี้ยนเสียงมาเป็นเขาหินโค่ง

- ศาลสามพรายกุมารชาวบ้านนิยมมากราบไหว้บูชาขอพรเรื่องโชคลาภเรื่องการค้าขาย หากสำเร็จก็จะนำนมมาถวาย
ผลิตภัณฑ์
ขนมหวาน   น้ำหมักอเนกประสงค์  ไข่เค็มรสเด็ด ทุเรียนกวน ทุเรียนทอด ปลาทูนึ่ง ปุ๋ยน้ำ   ปลาร้าทรงเครื่อง น้ำมัลเบอร์รี่ เกษตรอินทรีย์ (ผักอินทรีย์)

ข้อมูลติดต่อ
บ้านชำตาเรือง หมู่ ๗ ตำบลคลองพลู อำเภอเขาคิชฌกูฎ จังหวัดจันทบุรี


คุณสุกัญญา   โทร. ๐๙๐ ๗๗๕ ๔๖๐๑