ADS


Breaking News

บ้านเขาวงกต หมู่ ๑ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี

ประวัติความเป็นมา
ตำบลเขาวงกต อยู่ในเขตการปกครองอำเภอแก่งหางแมว แบ่งการปกครองออกเป็น ๔ หมู่บ้าน การเรียกชื่อตำบลมาจากในพื้นที่มีภูเขา ซึ่งจะมีลักษณะเป็นลูกขนาดย่อมๆ หลายลูกรวมกัน ทุกลูกประกอบด้วยหินปูน มีพันธุ์ไม้ขึ้นปกคลุมอยู่ประปราย ลูกที่สูงที่สุด ๒๕๐ เมตร ลูกที่ยาวที่สุด ๒,๐๐๐ เมตร เขาทุกลูกจะตั้งเรียงกันเป็นวงคล้ายวงฆ้อง ด้วยเหตุนี้ชาวบ้านจึงเรียกติดปากว่า "บ้านเขาวงกต"
สถานที่ท่องเที่ยว
อุทยานแห่งชาติเขาวงกต
ถ้ำเขาวงกตมีทั้งหมด ๙๖ ถ้ำ แบ่งเป็นโซนท่องเที่ยวได้ ๑๙ ถ้ำและแบ่งออกเป็น ๓ โซน แต่ละโซนมีความยากง่ายแตกต่างกัน ดังนั้นก่อนเข้าไปควรแวะสอบถามเส้นทางกับเจ้าหน้าที่ก่อน
พระนอนจักรศรี / ถ้ำเขาวง
พระพุทธรูปปางไสยาสน์องค์ใหญ่ประดิษฐานบริเวณหน้าผาสูง ใหญ่และสวยงามเป็นที่เคารพบูชาของชาวบ้านในละแวกนี้
ถ้ำเขาวง
มีหินงอกจากพื้นลักษณะคล้ายเทวรูปด้านบนมีน้ำหยดลงมาตลอดเวลา ชาวบ้านจึงเรียกว่าหลวงพ่อน้ำหยดซึ่งเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาติบรรยากาศภายในวัดร่มรื่น เป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิง
ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ราชนครินทร์
จากสำนักสงฆ์เล็กๆ ได้ดำเนินงานก่อสร้างเพื่อพัฒนาให้เป็นศูนย์ปฏิบัติธรรม ต่อมาได้มีผู้มีจิตศรัทธา ประสงค์ประโยชน์ต่อศาสนกิจ ได้ร่วมกันบริจาคที่ดินเพิ่มเติมอีกจำนวนกว่า ๕๐ ไร่ ท่านพระอาจารย์มานพ อุปสโม จึงได้ขยายเนื้อที่ดำเนินการก่อสร้าง โดยมุ่งพัฒนาสำนักสงฆ์เล็กๆ แห่งนี้ให้กลายเป็นศูนย์ปฏิบัติธรรมประจำภาคตะวันออกศูนย์ปฏิบัติธรรมแห่งนี้ ได้เปิดการอบรมเผยแผ่ธรรมทั้งส่วนปริยัติและปฏิบัติแก่สาธุชนผู้สนใจอย่างต่อเนื่อง โดยมีพระภิกษุสงฆ์จากทั่วทุกภูมิภาค และฆราวาสจากหน่วยงานต่างๆ ตลอดจนประชาชน นักเรียน นักศึกษา มาขอเข้ารับอบรมการปฏิบัติธรรมอย่างต่อเนื่องตลอดปี
ศาลาประชาคม
จุดศูนย์กลางของชาวบ้าน ไว้สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ
ศูนย์การเรียนรู้ชุมชน
เป็นจุดศูนย์รวมของชุมชน สามารถมาเรียนรู้การทำพิมเสนน้ำ หรือสินค้า OTOP ที่หมุนเวียนกันมา และยังได้เรียนรู้อาหารพื้นถิ่นได้


ผลิตภัณฑ์
น้ำพริกแกงป่า  จักสานเส้นพลาสติกพร้อมลวดลาย  น้ำพริกเผาหมูสับ ไข่เค็มสมุนไพร  ทุเรียนทอดนงค์นุช สับปะรดกวนเปี่ยมพริ้ง  ไม้กวาด เค้กกล้วยหอม น้ำสมุนไพรและน้ำผลไม้  เม็ดมะม่วงหิมพานต์ทอด น้ำสมุนไพร  มะม่วงหิมพานต์ทอด
ข้อมูลติตต่อ
บ้านเขาวงกต  หมู่ ๑ ตำบลเขาวงกต อำเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี
คุณอภิชาติ สร้อยศรี โทร. ๐๘๑ ๙๔๕ ๒๙๗๓

คุณเสรี  นงค์นุช โทร. ๐๘๕ ๒๘๘ ๗๒๘๑