ADS


Breaking News

บ้านสีลำเทียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี สัมผัสวิถีประมงชายฝั่ง นั่งแพดื่มด่ำธรรมชาติ สด สะอาด อาหารทะเล มนต์เสน่ห์บ้านน้ำแดง

บ้านสีลำเทียน  หมู่ที่ ๖  เริ่มก่อตั้งประมาณปี ๒๕๑๐ สมัยก่อนที่หมู่บ้านสีลำเทียนได้แยกออกมาจากหมู่ที่ ๓ บ้านอิเทพ คำว่า  “ สีลำเทียน” เป็นชื่อของพันธุ์ข้าวจ้าวชนิดหนึ่งที่นิยมปลูกกันมากในแถบนี้ เพราะแถบนี้มีสภาพเหมาะกับการทำนาถือได้ว่าเป็นแหล่งปลูกข้าวที่สำคัญในอดีต แต่ปัจจุบันพื้นที่ทั้งหมดที่เคยเป็นนาข้าวได้เปลี่ยนเป็นนากุ้งเมื่อประมาณ ๒๐ กว่าปีมานี้  อีกชื่อหนึ่งคือ “บ้านน้ำแดง” เนื่องจากในบริเวณนี้มีต้นฝาดมาก เมื่อฝนตกลงมาน้ำบริเวณนั้นจะกลายเป็นสีแดงเนื่องจากเปลือกของต้นฝาดมีคุณสมบัติให้สีแดง  อีกชื่อหนึ่งคือ “บ้านตาโตน” ตาโตนเป็นชื่อของคนที่อพยพมาอยู่ที่นี้แล้วมีคนมาอาศัยมากขึ้นอยู่รวมกันในบริเวณนั้น
ท่องเที่ยวโดยชุมชน “บ้านน้ำแดง” มีต้นทุนทางทรัพยากรที่พร้อม ด้วยป่าชายเลนที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของลุ่มน้ำเวฬุ มีความพร้อมตามหลัก ๓ ป.คือปลา (ปลานวลจันทร์) ปูและป่าชายเลน รวมทั้งหลัก ๓ อ.คืออากาศ  อัธยาศัย และอนุรักษ์ ส่วนการจัดท่องเที่ยวทำให้นักท่องเที่ยวได้ ๓ ค. คือความรู้ ความรัก และความสุข
สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ

โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง
โรงเรียน ตชด.บ้านน้ำแดง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น ศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลน  ธนาคารปู การเลี้ยงปลานวลจันทร์ พื้นที่เศรษฐกิจพอเพียง

ศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า

แวะสักการะศาลเจ้าแม่สร้อยระย้า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำหมู่บ้านสีลำเทียน ความพิเศษที่แตกต่างจากศาลเจ้าแม่สร้อยระย้าของที่อื่นคือที่นี่จะมีดอกไม้แดง (อยากรู้ว่าดอกไม้แดงเป็นอย่างไร ต้องมาเยี่ยมชมที่บ้านสีลำเทียนด้วยตัวเอง) ที่ต้องนำมาสักการะเจ้าแม่
การล่องเรือชมวิถีชาวบ้าน


ความงดงามของวิถีชีวิตชาวบ้าน ความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายผสานกับความสมบูรณ์ของป่าโกงกาง นอกจากนี้ยังมีสัตว์อนุรักษ์ อย่างเหยี่ยวแดง  ปลาตีนตามชายเลน ให้นักท่องเที่ยวได้ชมความงามอีกด้วย

สินค้า OTOP
กุ้งต้มหวาน   กุ้งแห้ง ปลาหมึกแห้ง   ปลานวลจันทร์แดดเดียว ปลากระบอกแดดเดียว   น้ำพริกเผากุ้งแห้ง ลำแพนกวน ประสักเชื่อม/กวน  ปลากุลาเค็ม ปลาอินทรีย์เค็ม

อาหารพื้นถิ่น
ยำสามดอก   น้ำพริกปูไข่   แกงรัญจวนตะลุมบอน  ทอดป่าเลน ลูกจากลอยแก้ว

การเดินทาง  ใช้เส้นทางสายมอเตอร์เวย์ (หมายเลข ๗) เดินทางสู่ อำเภอบ้านบึง (ชลบุรี) ประมาณ ๖๐ กม. จากนั้นใช้ทางหลวงหมายเลข ๓๔๔ (บ้านบึง) มุ่งสู่อำเภอแกลง ประมาณ ๙๐ กม. ถึงถนนสุขุมวิท (ทล.๓) เดินทางสู่จังหวัดจันทบุรี ประมาณ ๖๐ กม.ไม่เข้าจังหวัดจันทบุรี จนถึงแยกปากแซง เลี้ยวขวาไปทางจังหวัดตราดหรืออำเภอขลุง วิ่งประมาณ ๑๓ กม. เลยทางเข้าน้ำตกพลิ้วมาจะถึงแยกแหลมสิงห์ตรงข้ามกับศูนย์วิจัยการเกษตร ให้เลี้ยวขวาเข้าทางแหลมสิงห์ตรงไปประมาณ ๑๐ กม.ถึงโรงพยาบาลแหลมสิงห์เลยไปหน่อยจะเจอ ๗-๑๑ อยู่ซ้ายมือ ให้เลี้ยวซ้ายตรงไปประมาณ ๑ กม. จะเจอป้ายชาวหนองชิ่มยินดีต้อนรับเป็นป้ายใหญ่ๆให้เลี้ยวซ้ายเข้าไป ผ่าน อบต.หนองซิ่ม ไปจะเจอสามแยกให้เลี้ยวซ้าย แล้ววิ่งตรงไปเรื่อยๆ จนถึงบ้านสีลำเทียน

ข้อมูลติดต่อ
บ้านสีลำเทียน หมู่ที่ ๖ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

คุณกฤตยา  โพธิ์เจริญ  โทร. ๐๘๗ ๙๘๘ ๗๗๙๘