ADS


Breaking News

บ้านซับยี่หร่า หมู่ ๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี “ชมวัดซับยี่หร่า เดินป่าเขาทลาย วังใหม่น่าอยู่ เรียนรูคู่คุณธรรม น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง”

ประวัติความเป็นมา
ชุมชนที่ร่มรื่นด้วยภาพสวนยางพารา และสวนผลไม้นานาชนิด เป็นหมู่บ้านต้นแบบที่ได้รางวัลดีเด่น “บ้านสวยเมืองสุข” ชาวบ้านเชื่อมโยงกันด้วยพุทธศาสนา โดยมีวัดซับยี่หร่าเป็นศูนย์รวมจิตใจ

วัดซับยี่หร่า
ไหว้พระขอพรพระพุทธชินราชภายในอุโบสถ พร้อมชมภาพจิตรกรรมเล่าเรื่องราวพระพุทธเจ้าสิบชาติ และภาพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ขณะทรงผนวช วัดแห่งนี้งดงามด้วยสถาปัตยกรรมไทยที่ผสมผสานกับจินตนาการของพระครูปลัดพิทักษ์ ปภาโส เจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน จนได้โบสถ์หลังแอ่นหนึ่งเดียวในโลก อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างการอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข โดยวัดนำธรรมะเข้าสู่ชุมชนและชุมชนเจริญได้ด้วยชาวบ้าน

ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง

ตั้งอยู่ภายในลานกว้างด้านหน้าของโรงเรียนณรงค์ กิติขจร เป็นจุดแสดงผลิตภัณฑ์ชุมชนและจุดพักรับประทานอาหารพื้นบ้านจากวัตถุดิบท้องถิ่น

อาหารท้องถิ่น
“ไก่กระวาน” อร่อยด้วยวัตถุดิบท้องถิ่น “หน่อกระวาน” ซึ่งเป็นพืชท้องถิ่นที่พบได้มากบนเขาสอยดอย “ปลานิลแดดเดียว” ที่เลี้ยงในกระชังด้วยน้ำจากภูเขา “แกงเรียง” อร่อยด้วยผักสดนานาชนิด  “ยำผักกูด” ผักท้องถิ่นที่ขึ้นตามป่าเขา และร่องสวนที่มีน้ำ “ขนมเจ้าบ้านเจ้าเรือน” ขนมต้มหลากสีที่ใช้สีจากธรรมชาติ

ผลิตภัณฑ์ชุมชน
ผักพืชผักริมรั้วนานาชนิด   ชาเขียวใบหม่อน สละลอยแก้ว  ขนุนทอด ทุเรียนอบ กล้วยฉาบ  พริกไทยแห้ง ปลาร้านิล กะปิเคย  สบู่สมุนไพรขมิ้นผสมน้ำผึ้ง

ศูนย์เรียนรู้โอทอป และสวนสาธิตเศรษฐกิจพอเพียง
สวนเกษตรปลอดสารพิษ และฟาร์มไก่ในโอบล้อมขุนเขา ทั้งสวนยางพารา สวนผลไม้ สวนพริกไทย สวนหมาก สวนพืชผักสวนครัวผสมผสาน และไก่อารมณ์ดีที่เลี้ยงด้วยอาหารธรรมชาติ ทำให้ไข่ไก่สีแดงสวย และเปลือกเนียนละเอียด พร้อมกิจกรรม เช่น กรีดยาง เก็บไข่ เก็บพริกไทย เก็บพืชผัก และการ “ปัดดอกทุเรียน” ด้วยพู่กัน เพื่อเร่งให้ติดดอกติดลูกเร็วขึ้น และทุเรียนเรียงตัวสวย ซึ่งเป็นภูมิปัญญาดั้งเดิมของชาวสวนแถบนี้

ศาลเจ้าพ่อหินกอง น้ำตกหินกอง และฟาร์มปลานิล
มีตำนานว่าเล่ามีหินกองหนึ่งอยู่บนภูเขา ซึ่งชาวบ้านได้พากันล้มหิน แต่เช้าวันรุ่งขึ้นกลับพบว่าหินยังอยู่ที่เดิม ชาวบ้านจึงสร้างศาลด้วยความศรัทธา ส่วนน้ำตกหินกองมีน้ำใสเย็น ลงเล่นได้ตลอดปี ไม่ไกลกันยังมีฟาร์มปลานิลที่เลี้ยงด้วยน้ำธรรมชาติจากภูเขาด้วย
ข้อมูลติดต่อ
บ้านซับยี่หร่า หมู่ ๙ ตำบลวังใหม่ อำเภอนายายอาม จังหวัดจันทบุรี


คุณทนง เห็นเจริญสุข โทร. ๐๘๙ ๘๗๐ ๔๔๓๕