ADS


Breaking News

บ้านเกาะจิก หมู่ที่ ๑ ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี “ล่องเรือดูเหยี่ยว ปั่นจักรยานเที่ยวชมเกาะ อร่อยเหาะอาหารทะเล นอนไกวเปลรับโอโซน ในวันพักผ่อนโดนๆ ที่เกาะจิก”

ประวัติความเป็นมา
ที่มาของชื่อเกาะจิก เป็นเพราะที่เกาะแห่งนี้มีต้นจิกจากเกาะจิกใน นำมาปลูกไว้ที่นี่ เกาะจิกแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ เกาะจิกนอก เกาะจิกกลาง และเกาะจิกใน สำหรับบ้านเกาะจิกนั้นตั้งอยู่บนเกาะจิกนอก สันนิษฐานว่าแต่เดิมทีพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ ที่มีกลุ่มคนไทยมาอาศัยอยู่ตั้งแต่แรก คนที่นี่มีการประกอบอาชีพประมงเป็นหลัก หากุ้ง หาปู หาปลา ซึ่งในอดีตถือว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับคนบนเกาะได้อย่างมากมาย อาหารที่ขึ้นชื่อของที่นี่จึงเป็นอาหารทะเลสดๆ การเดินทางมายังบ้านเกาะจิก ต้องนั่งเรือจากท่าเรือบ้านอ่างกะป่อง ข้ามฝั่งไปท่าเรือสะพานปลาบ้านเกาะจิก ใช้เวลาประมาณ ๓๐ นาที  สำหรับการท่องเที่ยวบนเกาะจิกนั้นสามารถเดินชมหรือเลือกปั่นจักรยานก็ได้ บ้านเกาะจิกเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ที่เงียบสงบ เหมาะสำหรับการพักผ่อนเป็นอย่างมาก ซึ่งจุดเด่นของที่นี่คือการใช้แผงโซล่าเซลล์ ในการผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ทั้งหมู่บ้าน
สถานที่ท่องเที่ยวที่แนะนำ
  • ศาลเจ้าแม่เกาะจิก เป็นศาลที่มาอายุราว ๓๐๐ ปี เป็นศาลที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้คนนิยมมาขอเรื่อง การค้าขาย โชคลาภ
  • ศาลเจ้าพ่อมังกรทอง ศาลนี้น่าจะมีอายุประมาณ ๘๐-๙๐ ปี สำหรับที่มาของชื่อศาลเดิมมีคนพบเห็นงูและในการสร้างศาลได้มองเห็นต้นตะแบกมีลักษณะเหมือนหัวพญานาค จึงตั้งชื่อว่ามังกรทองตั้งแต่นั้นมา
  • ต้นจิกต้นแรก เป็นต้นไม้ที่เป็นที่มาของชื่อเกาะได้มีการนำเข้ามาปลูกโดยนำมาจากเกาะจิกใน
  • สุสานหอย เป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการทับถมของเปลือกหอยเป็นเวลานาน
  • ประภาคาร เดิมในสมัยรัชกาลที่ ๕ เคยเป็นที่อยู่ของทหารในสงครามอินโดจีน และหลังจากนั้นได้ทำการอพยพไปอยู่ที่ตัวเมืองจันทบุรี
  • หาดทรายหอยแตก เป็นการทับถมของเปลือกหอยโดยถูกคลื่นทะเลพัดพาจนแตกกระจาย จนหาดทรายทั้งหาดเลียบเนียนสวยงาม
  • โรงผลิตไฟฟ้าโซล่าเซลล์ชุมชน บ้านเกาะจิกเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเล การไฟฟ้าฝ่ายผลิตเข้าไม่ถึง เกาะจิกทั้งเกาะจึงใช้ระบบพลังงานแสงอาทิตย์  ไฟฟ้าชุมชน “ทำเองใช้เอง”
การคมนาคม
การเดินทางสู่บ้านเกาะจิก โดยถนนสายสุขุมวิท (สายบางนา-ตราด) และถนนสาย ๓๑๕๔ (แสนตุ้ง แหลมงอบ เกาะช้าง) ลงเรือที่ท่าเรือบ้านอ่างกะป่อง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าโสม อำเภอเขาสมิง จังหวัดตราด ใช้เวลาเดินทางสู่หมู่บ้านทางเรือ ประมาณ ๓๐ นาที
ของฝากจากชุมชน
หมึกตากแห้ง  ปลากุเลาเค็ม กะปิ  กุ้งต้มหวาน หมึกแดดเดียว  ปลาอินทรีย์แดดเดียว กุ้งเหยียดต้มหวาน  
ปลากระบอกแดดเดียว  หมึกหวาน หมึกไข่ตากแห้ง
ข้อมูลติดต่อ
บ้านเกาะจิก หมู่ที่ ๑  ตำบลบางชัน อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

คุณณรงค์ชัย  เหมสุวรรณ โทร. ๐๘๑ ๙๙๕ ๓๕๓๓