ADS


Breaking News

เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ชี้ช่องว่างก่อนเข้าสู่เศรษฐกิจดิจิทัล มุ่งลดช่องว่างในการช่วยการปฏิรูปการทำธุรกิจสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัล

     30 พฤษภาคม 2561: บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด ในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด ซึ่งมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เปิดเผยว่าการพลิกโฉมบริษัทในประเทศไทยไปสู่ระบบเศรษฐกิจดิจิทัลนั้นยังมีช่องว่างอยู่มาก ซึ่งบริษัทที่ปรึกษาจำเป็นต้องลดช่องว่างโดยการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่ ๆ โซลูชั่นส์และเครื่องมือต่าง ๆ ตลอดจนทีมงานที่มีประสบการณ์ให้คำปรึกษาแก่องค์กรธุรกิจ จากความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยนองค์กรเข้าสู่ยุคดิจิทัล  บริษัท  เอบีม มีเป้าหมายเป็นผู้นำในการให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทย ทั้งนี้ นอกจากองค์กรบริษัทต่าง ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจครอบครัวที่มีกิจการขนาดใหญ่ ต่างต้องการก้าวเข้าสู่ยุคดิจิทัล ซึ่งการเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shifts) จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถประสบ ความสำเร็จ ด้วยการสร้างมูลค่า (Value) ใหม่ในธุรกิจ
     นายอิชิโร ฮาระ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า ในยุคดิจิทัลจะเห็นว่ามีคู่แข่งทางธุรกิจมาจากหลายทิศทาง และการก้าวเข้าสู่ระบบดิจิทัลก็ไม่ได้เป็นเรื่องของอนาคตอีกต่อไป โดยบริษัทต่าง ๆ ได้เริ่มมีการเชื่อมต่อเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้อย่างแท้จริง ทั้งนี้ คู่แข่งสำคัญก็คือ สภาวะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากเทคโนโลยีดิจิทัล โดยผู้บริโภคมีส่วนสำคัญในการตัดสินใจเสมือนเป็นเจ้าของธุรกิจ ซึ่งส่งผลให้วงจรธุรกิจหรือวงจรผลิตภัณฑ์มีอายุที่สั้นลงมาก ฉะนั้น การก้าวผ่านคลื่นความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว องค์กรธุรกิจต้องระบุคู่แข่งทางธุรกิจให้ถูกต้อง นำเทคโนโลยีมาใช้ เพิ่มมูลค่าของข้อมูล สร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ และมีความคล่องตัวในการดำเนินธุรกิจ
     "เรากำลังปรับเปลี่ยนไปสู่ยุคดิจิทัล อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างอยู่มาก   บางบริษัทสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้ประโยชน์ในด้านข้อมูลทางธุรกิจอย่างชาญฉลาด ขณะที่หลายบริษัทต้องฟันฝ่าอุปสรรค์ต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่มีอยู่ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ ๆและอื่น ๆ  ซึ่งการใช้นำเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใช้นั้นจะเห็นว่าธุรกิจจำนวนมากได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์จากที่มุ่งเน้นกำไรจากสินค้าและบริการ ไปสู่การเป็นแพลทฟอร์ม (Platform) และใช้ประโยชน์จากข้อมูล รวมถึงการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหลักด้วยกลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคดิจิทัล เช่น บริษัท จีอี และ โคมัตสึ ได้เปลี่ยนผ่านธุรกิจจากการขายสินค้าและบริการมาเป็นดิจิทัลแพลทฟอร์มในปัจจุบัน" นายอิชิโร ฮาระ อธิบาย
สุปรีดา จิรวงศ์ศรี Integrated Enterprise Solutions Principal

     ดังนั้น องค์กรธุรกิจจึงต้องการบริษัทที่ปรึกษา เพื่อช่วยลดช่องว่างและเปลี่ยนผ่านโมเดลธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัลโดยนำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาใช้ เช่น RPA (Robotic process automation), IoT (Internet of things), AI (Artificial intelligence), BI (Business intelligence), การตลาดแบบดิจิทัล และโซลูชั่นส์ อาทิ SAP S/4HANA ซึ่งเป็น in-memory เทคโนโลยีที่รองรับ BI, ERP และแอพพลิเคชั่นต่าง ๆ ในองค์กรธุรกิจ นอกจากนี้ บริษัทที่ปรึกษายังมีเครื่องมือ และสามารถให้คำปรึกษาโดยบุคลากรที่มีความสามารถพร้อมประสบการณ์จากหลายธุรกิจ ในภาวะการณ์ปัจจุบัน บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จึงเห็นว่าเป็นโอกาสและจังหวะที่ดีในการขยายและเติบโตธุรกิจในประเทศไทย" นายอิชิโร ฮาระ กล่าว
     "เราให้บริการที่ปรึกษากับองค์กรธุรกิจในประเทศไทยมานานมากกว่า 10 ปี โดยในปีนี้ เราได้ขยายพื้นที่สำนักงานอีกเท่าตัว  และยังคงสรรหาที่ปรึกษาที่มีความสามารถเพิ่มขึ้นจาก 200 คนเป็น 400 คน ภายใน 3 ปีข้างหน้า เพื่อให้บริษัทฯ มีความพร้อมที่จะรองรับความต้องการด้านการปรึกษาธุรกิจให้กับลูกค้าที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ บริษัท เอบีม ยังตั้งเป้าหมายในการเป็นผู้นำทางด้านการให้บริการที่ปรึกษาทางธุรกิจในตลาดประเทศไทยอีกด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางด้านการบริหารจัดการเทคโนโลยี และการปรับเปลี่ยนธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล" นายอิชิโร ฮาระ กล่าว
     นายอิชิโร ฮาระ กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า นอกจากองค์กรบริษัทต่าง ๆ แล้ว กลุ่มธุรกิจครอบครัวที่มีกิจการขนาดใหญ่ ล้วนต้องการปรับโครงสร้างบริษัทให้เป็นรูปแบบดิจิทัล ซึ่งบริษัทเอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ได้ให้บริการทางด้านที่ปรึกษาแก่ธุรกิจครอบครัวของคนไทยในการพลิกโฉมธุรกิจไปสู่ยุคดิจิทัล และถือเป็นแนวทางดำเนินธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ  ในการปรับกระบวนทัศน์ที่จะทำให้องค์กรธุรกิจมีโอกาสชนะคู่แข่งได้มากขึ้นด้วยการสร้างมูลค่าใหม่ในธุรกิจ และกลายเป็นผู้เปลี่ยนเกมการแข่งขันก่อนที่รายอื่นจะเข้ามาในตลาด
------------------------------------------------
เกี่ยวกับ บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด 
     บริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทในเครือบริษัท เอบีม คอนซัลติ้ง จำกัด โดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น มีทีมงานกว่า 5,000 คน ที่ให้บริการลูกค้ากว่า 800 รายทั่วภูมิภาคเอเชีย อเมริกา และยุโรป นับตั้งแต่เปิดให้บริการที่ปรึกษาในประเทศไทยเมื่อปี 2548 เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการแก่บริษัทชั้นนำต่าง ๆ ในประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างข้อได้เปรียบทางด้านกลยุทธ์ การปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมเทคโนโลยี และยกระดับผลการดำเนินงานขององค์กร นอกจากนี้ บริษัท เอบีม ยังมีความร่วมมือที่แข็งแกร่งกับ SAP ในการให้บริการโดยที่ปรึกษาที่ได้รับการรับรองจาก SAP เพื่อให้การพลิกโฉมธุรกิจของลูกค้าบรรลุเป้าหมาย ทั้งนี้ บริษัท เอบีม ทำงานร่วมกับลูกค้าในการหาสาเหตุและแก้ไขปัญหาที่แท้จริงด้วยโซลูชั่นที่ได้จากแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดจากผู้เชี่ยวชาญจากหลายธุรกิจ โดยใช้วิธีเน้นปฏิบัติ (Pragmatic Approach) เพื่อให้ลูกค้าได้รับคุณค่าที่สามารถวัดได้รวดเร็ว  โดยมีปรัชญาการบริหารจัดการเป็น Real Partner  เอบีม คอนซัลติ้ง (ประเทศไทย) ให้บริการด้วยบุคลากรที่มีทักษะ ความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีโซลูชั่นส์ที่เหมาะสมแก้ปัญหาได้จริง และให้ผลลัพธ์ได้อย่างแท้จริง เพื่อความสำเร็จของลูกค้า  ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://www.abeam.com/th/en