ADS


Breaking News

“สรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึกพ่อหลวงของแผ่นดิน สถิตในใจชาวไทยตราบนิรันดร์” สารคดี สรรเสริญพระบารมี น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวง ร.๙ ลำดับเหตุการณ์ตามวิดีโอ

วันที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เป็นวันพระราชพิธีบรมราชาภิเษกตามแบบอย่างโบราณราชประเพณี ณ พระบรมมหาราชวัง โดยการนี้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป็นองค์ประธานในพระราชพิธีสถาปนาเฉลิมพระเกียรติยศ สมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ พระอัครมเหสี ให้ทรงดำรงฐานันดรศักดิ์เป็น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินี จากนั้นพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จด้วยกระบวนพยุหยาตราสถลมารค ไปยังศาลาพระราชมณเฑียร ทรงประกาศพระองค์เป็นพุทธศาสนูปถัมภก ณ พระอุโบสถ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2493 เวลา 16:30 น. เสด็จออกสีหบัญชรครั้งแรก พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้คณะบุคคลและสมาคมต่าง ๆ เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งสุทไธสวรรยปราสาท พระบรมมหาราชวัง ประชาชนรอรับเสด็จเนืองแน่นเต็มพื้นที่
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เสด็จฯ ออกต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง โดยเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2509 เวลา 13:30 น. ประธานาธิบดี ลินดอน บี. จอห์นสัน ซึ่งเป็นประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาคนแรกที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ทรงต้อนรับประธานาธิบดีจอห์นสัน และ นางเลดี เบิร์ด จอห์นสัน สุภาพสตรีหมายเลขหนึ่ง หลังจากที่เฮลิคอปเตอร์ของทั้งสองลงจอดบริเวณพระลานพระราชวังดุสิต
วันที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2510 เสด็จพระราชดำเนินทางชลมาร์คจากท่าวาสุกรีเพื่อทรงทอดผ้าพระกฐินที่วัดอรุณราชวราราม ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้มีการจัดกระบวนพยุหยาตราชลมารคมาแล้วจำนวน 17 ครั้ง ทั้งเพื่อการเสด็จฯ ถวายผ้าพระกฐินและเพื่อการเฉลิมฉลองตามวาระต่าง ๆ
ในปี พ.ศ. 2522 การเสด็จฯ ออกตรวจพลสวนสนามพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตนและสวนสนามของทหารรักษาพระองค์ จัดขึ้นเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งงานจะมีขึ้นในเดือนธันวาคมของทุกปี
    พระราชพิธีเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เวลา 11:29 น. ณ สีหบัญชร ระเบียงหน้า พระที่นั่งอนันตสมาคม สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร กราบบังคมทูลพระกรุณาถวายพระพรชัยมงคลแทนพระบรมวงศานุวงศ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชเสด็จฯ ออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาส พระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี นับตั้งแต่ พ.ศ. 2489 นับเป็นพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติ ครบ 60 ปี ครั้งแรกของไทย
จนกระทั่งวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จสวรรคต สิริพระชนมพรรษาปีที่ 89 ทรงครองราชสมบัติได้ 70 ปี ในเวลาต่อมา วันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ประชาชนจำนวนมากหลั่งไหลไปร่วมแสดงความจงรักภักดี พร้อมทั้งร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีและจุดเทียนแสดงความไว้อาลัย บริเวณท้องสนามหลวง เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ที่มา : https://www.youtube.com/embed/MREz_pjwAeI?autoplay=1&showinfo=0&rel=0


Executive Producer : เสริมสิน สมะลาภา
Film Director : กิตติกร วรวิทยาการ
Film Producer : นิธิ เจริญสุข
Music Producer & Vocal : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย
Music Arranger : ทฤษฎี ณ พัทลุง
Music
Band : วงแชมเบอร์ไพเราะจับจิตต์
Violin ๑ : ชลัฐ ลิมปิศิริ
Violin ๒ : พิทยะ พฤกษาชลวิทย์
Viola : ฐปนัท เกียรติไพบูลย์กิจ
Cello : สมัชชา พ่อค้าเรือ
Double bass : ฤธวัฐร์ สินธุเทพรัตน์
Chorus : The CallUs
Film
Cast : สนทนีย์ ยุวนางกูร, ศศิธร เจริญพร, ไอลีน คอลลินส์
First Assistant Director : กลางชล เชื้อขำ
Director of Photography : ราชพฤกษ์ ติยะจามร
First Camera Assistant : ณปกรณ์ อุทธา
Gaffer : ศุภชัย ลู
Art Director : วัลลิภา กันทะเขียว
Editor : กิตติกร วรวิทยาการ


* ผู้จัดทำขอมอบลิขสิทธิ์วิดีโอนี้ให้เป็นสาธารณสมบัติ ทุกท่านสามารถนำไปแชร์ไปใช้ได้ทันที โดยไม่ต้องขออนุญาต