ADS


Breaking News

LH Bank สนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 1,500 ล้านบาท ให้แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด

     นางศศิธร พงศธร (ฉัตรศิริวิชัยกุล) กรรมการผู้จัดการ (ที่ 3 จากขวา)  และนางสาวจินตนา ใกล้สุวรรณ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มสินเชื่อ (ที่ 4 จากขวา) ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (LH Bank) ร่วมลงนามให้การสนับสนุนสินเชื่อวงเงิน 1,500  ล้านบาท เพื่อซื้อเครื่องบินแอร์บัส เอ 320 Neo (New Engine Option) ซึ่งเป็นรุ่นที่ประหยัดพลังงานมากขึ้น แก่ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด โดยมี นายธรรศพลฐ์ แบเลเว็ลด์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร (ที่ 2 จากขวา) และ นายสันทัด  สงวนดีกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน (ที่ 1 จากขวา) ซึ่งเครื่องบินแอร์บัส เอ 320 Neo เป็นเครื่องบินรุ่นใหม่ ที่ประหยัดน้ำมัน และลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม